Nowy numer 24/2021 Archiwum

Konsystorz dwóch papieży

Z udziałem Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI odbył się w sobotę w bazylice św. Piotra konsystorz, w czasie którego godność kardynała otrzymało 18 dostojników kościelnych.

Przybycie emerytowanego papieża, powitanego oklaskami, uznano za sensację pierwszego konsystorza Franciszka. Była to także pierwsza od rezygnacji  Benedykta XVI w lutym 2013 roku publiczna uroczystość w bazylice watykańskiej, w której uczestniczyło dwóch papieży. Przed ceremonią obaj uścisnęli się serdecznie. Benedykt XVI zajął miejsce obok maronickiego patriarchy Antiochii, kard. Bechary Boutrosa Rai. Obecność papieża emeryta od razu rozbudziła nadzieje na to, że weźmie on również udział w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia.

Słowa powitania wygłosił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin, który pozdrowił również papieża-seniora Benedykta XVI.  W imieniu nowych purpuratów podziękował Ojcu Świętemu za okazane zaufanie. Jednocześnie zaznaczył, że jeden z nich, kard. Loris Capovilla ze względu na wiek (98 lat) otrzyma biret kardynalski później w Bergamo, niedaleko miejsca swego zamieszkania - w Sotto il Monte. Zapewnił, że nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego pragną odpowiedzieć na nie wiernością, wielkodusznością i wytrwałością w służbie Kościołowi. Sekretarz stanu zapewnił też o pełnej dyspozycyjności nowych kardynałów, by "wędrować w obecności Chrystusa, budować Kościół, wyznawać wraz z papieżem jedyną chwałę - Chrystusa Ukrzyżowanego". Jest to gotowość podążania "drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia", w "permanentnym stanie misji" - podkreślił kard. Parolin. Zapewnił też o modlitwie nowych purpuratów za Franciszka i jego posługę.

Podobnie jak 24 listopada 2012 r., podczas ostatniej tego typu uroczystości, której przewodniczył Benedykt XVI pierwszy konsystorz Franciszka odbył się według nowego, uproszczonego ceremoniału i miał formę nabożeństwa Słowa Bożego. Po odśpiewaniu Ewangelii (Mk 10, 32-45) Ojciec Święty wygłosił homilię. Podkreślił, że kardynałowie, podobnie jak każdy chrześcijanin są wezwani by iść z Jezusem. Przestrzegł przed mentalnością światową, która prowadzi do rywalizacji, zazdrości czy też tworzenia się frakcji. Wskazał, że tym, który zwołuje uczniów jest sam Jezus. "Słuchajmy Go z radością przyjmując Jego Słowo, przyjmując pouczenie Jego i Ducha Świętego, byśmy stawali się coraz bardziej jednym sercem i jedną duszą, wokół Niego" - zaapelował papież.

Następnie Franciszek wskazał czego Kościół potrzebuje od nowych kardynałów: "waszej współpracy, a jeszcze wcześniej waszej komunii ze mną i między wami. Kościół potrzebuje waszej odwagi, aby głosić Ewangelię w porę i nie w porę i aby dać świadectwo prawdzie. Kościół potrzebuje waszej modlitwy na dobrą drogę owczarni Chrystusa". Papież podkreślił też konieczność wrażliwości na cierpienia przeżywane przez mieszkańców wielu krajów świata. W tym kontekście Ojciec Święty wyraził duchową bliskość ze wspólnotami kościelnymi i wszystkimi chrześcijanami, którzy znoszą dyskryminacje i prześladowania. "Kościół potrzebuje naszej modlitwy za nich, aby byli mocni w wierze i potrafili odpowiadać na zło dobrem. Ta nasza modlitwa obejmuje każdego mężczyznę i kobietę, którzy znoszą niesprawiedliwość z powodu swych przekonań religijnych" - podkreślił Franciszek.

Na zakończenie papież stwierdził: "Kościół nas potrzebuje, byśmy byli ludźmi pokoju i nieśli pokój przez nasze czyny, nasze pragnienia i nasze modlitwy: dlatego przyzywamy pokoju i pojednania dla narodów, które w tym czasie są uciemiężone przemocą i wojną".

Następnie Ojciec Święty odczytał formułę kreacji, w której zaznaczył, iż nowi purpuraci będą połączeni ściślejszymi więzami ze Stolicą Piotrową, staną się członkami kleru rzymskiego i powinni być niezłomnymi świadkami Chrystusa. Następnie odczytał ich nazwiska, począwszy od sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina.

Nowi purpuraci złożyli wyznanie wiary i przysięgę. „Ja Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego obiecuję i przysięgam, że pozostanę odtąd i na zawsze, aż do śmierci wiernym Chrystusowi i Jego Ewangelii, zawsze posłuszny Świętemu Apostolskiemu Kościołowi Rzymskiemu, Świętemu Piotrowi w osobie Najwyższego Pasterza, Franciszka i jego kanonicznie wybranych następców; że zachowam zawsze w słowach i uczynkach komunię z Kościołem katolickim; że nie wyjawię nikomu to, co będzie mi powierzone w zaufaniu, a wyjawienie czego mogłoby spowodować szkodę lub ujmę Kościołowi Świętemu; wypełniać z wielką roztropnością i wiernością zadania do których jestem powołany w mojej służbie Kościołowi, zgodnie z normami prawa. Tak mi dopomóż Wszechmogący Boży” – brzmiały słowa przysięgi.

Następnie Ojciec Święty nałożył nowym kardynałom czerwone birety, wręczył pierścienie oraz przyznał kościoły tytularne w Rzymie. Wewnątrz pierścienia umieszczono herb Franciszka. Z kolei nowi purpuraci wymienili pocałunek pokoju z pozostałymi członkami Kolegium Kardynalskiego.
 

Papież Franciszek przydzielił nowym kardynałom ich kościoły tytularne. Bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu, związaną w przeszłości z osobami Prymasów Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa przydzielił byłemu osobistemu sekretarzowi bł. Jana XXIII, kard. Lorisowi Francesco Capovilli.

1. Kard. Pietro Parolin, arcybiskup tytularny Acquapendente, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej otrzymał kościół świętych Szymona i Judy Tadeusza na Torre Angela.
2. Kard. Lorenzo Baldisseri, arcybiskup tytularny Diocleziana, sekretarz generalny Synodu Biskupów, diakonię św. Anzelma na Awentynie
3. Kard. Gerhard Ludwig Műller, biskup-senior Ratyzbony, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, diakonię św. Agnieszki in Agone, na placu Navona
4. Kard. Beniamino Stella, arcybiskup tytularny Midila, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, diakonię św. Kosmy i Damiana
5. Kard. Vincent Gerard Nichols, arcybiskup Westminsteru (Wielka Brytania), kościół tytularny Najświętszego Odkupiciela i św. Alfonsa na Via Merulana.
6. Kard. Leopoldo José Brenes Solórzano, arcybiskup Managui (Nikaragua), kościół tytularny św. Joachima na Prati di Castello.
7. Kard. Gérald Cyprien Lacroix, arcybiskup Québecu (Kanada), kościół tytularny św. Józefa na Aurelio.
8. Kard. Jean-Pierre Kutwa, arcybiskup Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej), kościół tytularny św. Emerencjany na Tor Fiorenza.
9. Kard. Orani João Tempesta, arcybiskup Rio de Janeiro (Brazylia). kościół tytularny Najświętszej Maryi Panny, Matki Opatrzności na Monte Verde.
10. Kard. Gualtiero Bassetti, arcybiskup Perugia-Città della Pieve (Włochy), kościół tytularny św. Cecilii.
11. Kard. Mario Aurelio Poli, arcybiskup Buenos Aires (Argentyna) otrzymał dotychczasowy kościół tytularny kard. Bergoglio - św. Roberta Bellarmina.
12. Kard. Andrew Yeom Soo jung, arcybiskup Seul (Korea Południowa), kościół tytularny św. Chryzogona.
13. Kard. Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., arcybiskup Santiago de Cile (Chile), kościół tytularny Najświętszego Odkupicela na Valmelaina
14. Kard. Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcybiskup Ouagadougou (Burkina Faso), kościół tytularny Najświętszej Maryi Pocieszycielki na Tyburtynie.
15. Kard. Orlando B. Quevedo, O.M.I., arcybiskup Cotabato (Filipiny), kościół tytularny Najświętszej Maryi Panny "Królowej Świata" na Torre Spaccata.
16. Kard. Abp Chibly Langlois, biskup Les Cayes (Haiti), kościół tytularny św. Jakuba na Auguście.
17. Kard. Loris Francesco Capovilla, arcybiskup tytularny Mesembria, kościół tytularny Matki Bożej na Zatybrzu.
18. Kard. Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., arcybiskup senior Pampluny, kościół tytularny św. Anieli Merici.
19. Kard. Kelvin Edward Felix, arcybiskup senior Castries, kościół tytularny Matki Bożej Ocalenia na Primavalle

 

 

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama