Nowy numer 48/2020 Archiwum

Zaczęło się w Atenach

Olsztyńskie seminarium jest nie tylko najstarsze w Polsce. To również pierwsza wyższa uczelnia na Warmii, od której inni mogą się uczyć.

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz WSD MW „Hosianum” zorganizowały konferencję naukową z okazji 450-lecia zamknięcia Soboru Trydenckiego oraz otwarcia jubileuszu 450-lecia powołania seminarium duchownego w diecezji warmińskiej.

Piętno Hozjusza

Te dwie uroczystości są ze sobą ściśle powiązane. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum zostało bowiem założone w 1565 roku przez Sługę Bożego kard. Stanisława Hozjusza w ramach realizacji uchwał Soboru Trydenckiego. Kardynał Hozjusz był jednym z legatów papieskich i przewodniczył obradom soborowym. Metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba w specjalnym liście zaznacza, że kard. Hozjusz, biskup warmiński, był jednym z wielkich architektów Soboru Trydenckiego. „Kardynał Stanisław Hozjusz nie tylko brał czynny udział w pracach Soboru Trydenckiego, ale jego uchwały starał się jak najszybciej wprowadzić w życie w swojej diecezji. Jedną z takich decyzji było ustanowienie w roku 1565 seminarium duchownego w Braniewie dla należytego przygotowania kandydatów do kapłaństwa. Było to pierwsze seminarium duchowne na ziemiach polskich, które istnieje do dziś” – pisze abp Ziemba. W podobnym tonie o kard. Hozjuszu wypowiada się również ks. dr Paweł Rabczyński, obecny rektor WSD Hosianum. – Kardynał Hozjusz to wielki humanista, człowiek renesansu, wszechstronnie uzdolniony, obrońca wiary katolickiej. Nadawał ton działalności duchowieństwa, ale także społeczeństwa Świętej Warmii. Warmia pozostała katolicka, choć 3 sąsiadujące diecezje pruskie przeszły na protestantyzm i zsekularyzowały się – tłumaczy ks. Rabczyński. Grudniowe spotkanie w Hosianum miało na celu nie tylko refleksję historyczno-naukową, ale również podziękowanie Bogu za dar kapłanów, którzy ukończyli warmińskie seminarium – najpierw w Braniewie, a po II wojnie światowej w Olsztynie.

Pierwsza uczelnia wyższa

W pierwszej części spotkania prof. Stanisław Achremczyk mówił o zmianach, jakie zaszły w Kościele warmińskim po obradach Soboru Trydenckiego. Ks. dr Stanisław Kozakiewicz przybliżył słuchaczom tematykę nauczania kard. Stanisława Hozjusza, a o powołaniu i rozwoju seminarium duchownego w diecezji warmińskiej mówił ks. prof. Jan Wiśniewski. Następnie na mównicy pojawili się byli rektorzy „Hosianum”. Każdy z nich mówił o czasach, kiedy zarządzał warmińskim seminarium. Jako pierwszy wystąpił ks. Kazimierz Torla, a po nim ks. dr Jan Guzowski wspominał m.in. o czasach przemian, przede wszystkim o roku 1999, kiedy to został utworzony Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na zakończenie wystąpili ks. prof. Władysław Nowak oraz obecny rektor ks. dr Paweł Rabczyński. – Właściwie wszystkie uczelnie wyższe na Warmii mogą się odwoływać do chlubnych tradycji Hosianum, pierwszej uczelni wyższej na Warmii, która powstała w Braniewie. Braniewo zresztą było wówczas nazywane „Atenami północy” właśnie ze względu na to, że to była kuźnia, świątynia wiedzy – mówi ks. Rabczyński. Obecny rektor zaznaczył, że Hosianum od samego początku pełniło funkcję kulturotwórczą – świadczą o tym bogate zbiory biblioteczne, ale też organizowane sympozja, zjazdy, konferencje naukowe. – To możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy. Nie tylko z teologii, ale również z filozofii czy nauk społecznych – tłumaczy ks. Rabczyński. Po konferencjach naukowych uczestnicy spotkania udali się do kaplicy seminaryjnej, gdzie miała miejsce uroczysta Msza św. Eucharystii przewodniczył bp Jacek Jezierski, a wraz z nim celebrowali m.in. abp Wojciech Ziemba oraz bp Julian Wojtkowski. W homilii biskup Jacek przypomniał zebranym postać kard. Stanisława Hozjusza oraz jego wkład w prace Soboru Trydenckiego, a także w rozwój duchowy diecezji warmińskiej. W kilku słowach przypomniał również osobę biskupa warmińskiego Jana Obłąka, którego 25. rocznicę śmierci niebawem będziemy obchodzić.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama