Wyrok: Archidiecezja ma zwrócić 6,7 mln zł

Tak orzekł dziś gdański Sąd Apelacyjny, podtrzymując wcześniejsze postanowienia.

Sześć lat temu (2007) urząd skarbowy zwrócił wydawnictwu Stella Maris podatek VAT od transakcji przeprowadzonych w latach 1999–2002. Wszystko działo się w oparciu o przepisy dopuszczające takie zwolnienie w przypadku instytucji kościelnych. Taką też było wydawnictwo Stella Maris. Traktowane było jako podmiot gospodarczy działający w ramach archidiecezji. Razem ze zwrotem podatku Stella Maris wypłacone zostały odsetki w kwocie 6,7 mln złotych.

W 2009 roku urzędnicy skarbówki dopatrzyli się uchybień w postępowaniu i wystąpili do Prokuratorii Generalnej o wytoczenie procesu cywilnego archidiecezji, a tym samym odzyskanie wypłaconych jej pieniędzy.

W lutym Sąd Okręgowy wydał postanowienie, w którym nakazał archidiecezji gdańskiej zwrócić pieniądze. Wówczas kuria nie zgodziła się z orzeczeniem sądu i złożyła apelację. Dziś wyrok został podtrzymany. Jest prawomocny. Archidiecezja może teraz zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację wyroku.  

Gdańska kuria nie komentuje wyroku.

« 1 »

jad/PAP