Odwrócona hipoteka

Emeryci mogą oddać mieszkanie funduszowi hipotecznemu w zamian za dożywotnią rentę. Czy to się opłaca? Jak wielkie jest ryzyko?

Coraz częściej pojawiają się reklamy tzw. odwróconej hipoteki. W rzeczywistości chodzi w nich o dożywotnią rentę. Firmy zachęcają starszych ludzi do notarialnego przepisania im mieszkania obietnicą dodatkowego przychodu. Na czym to polega i kto na tym zyskuje?

Nowość w Polsce

Już na wstępie warto wyjaśnić pewne nieporozumienie. Odwróconej hipoteki, występującej za granicą (szczególnie popularnej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych), w Polsce tak naprawdę nie ma. W ministerstwie finansów dopiero powstaje projekt ustawy, która umożliwi jej funkcjonowanie. Produkt, który fundusze hipoteczne nazywają odwróconą hipoteką (lub hipoteką odwróconą), to w rzeczywistości renta dożywotnia. Oferta skierowana jest do emerytów, którzy są właścicielami nieruchomości – mieszkania czy domu. Podpisując umowę z funduszem hipotecznym, emeryt przekazuje firmie prawa własności do swojej nieruchomości. W zamian za to firma zobowiązuje się dożywotnio wypłacać mu miesięcznie pewną sumę pieniędzy. Poszczególne oferty różnią się między sobą, jednak zazwyczaj jest to kwota stała, waloryzowana o poziom inflacji. Firmy zazwyczaj dodatkowo zobowiązują się do opłacania czynszu za swojego klienta. W takim przypadku niektóre odliczają sobie te sumy od kwoty przekazywanej co miesiąc klientowi, inne ustalają zryczałtowaną stawkę, która ma się nie zmieniać przez cały okres obowiązywania umowy, czyli – w założeniu – do końca życia. Pamiętajmy jednak, że suma kwot, którą możemy w ratach dostać od funduszu, zwykle nie przekracza 40 proc. wartości naszej nieruchomości. Renta dożywotnia różni się od odwróconej hipoteki tym, że w przypadku renty mieszkanie przechodzi na własność firmy wraz z podpisaniem umowy, zaś w przypadku odwróconej hipoteki mieszkanie pozostaje do końca życia (lub do końca okresu określonego w umowie) własnością seniora. Może ona obowiązywać zarówno dożywotnio, jak i przez określony czas (np. 20 lat). Ta zasadnicza różnica powoduje, iż renta dożywotnia jest produktem znacznie bardziej ryzykownym niż odwrócona hipoteka. W przypadku renty podpisując umowę, tracimy prawa własności do nieruchomości.Gdyby firma nie wywiązywała się z umowy, bądź w wyniku np. jej niewypłacalności mieszkanie przeszło na własność osoby trzeciej, jesteśmy co prawda prawnie chronieni przed eksmisją, jednak tego typu sytuacja wiąże się z licznymi komplikacjami.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..