GN 24/2021 Archiwum

Przeciw ośmieszaniu egzorcystów

Protest przeciwko ośmieszaniu w mediach posługi egzorcystów oraz zespołów modlitwy wstawienniczej zawiera m.in. oświadczenie Zarządu Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej.

Sprawa dotyczy tekstu ks. Przemysława Sawy „Podstawy walki duchowej. Zestaw pytań przygotowujących do modlitwy o uwolnienie, przydatny do rachunku sumienia”, w którym opisane zostały zjawiska popkultury, niosące, zdaniem bielskiego księdza, zagrożenia duchowe. Broszura stała się przedmiotem ostrego ataku ze strony mediów głównego nurtu. Środowiska z nimi związane drwiły i szydziły z przestróg zwartych w tekście, zarzucając jego autorowi błędy i nieznajomość tematu.

W oświadczeniu kierowanej przez ks. Sawę bielskiej Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji podkreślono, że posługa wspólnoty polega na podejmowaniu rozmaitych dzieł ewangelizacyjnych oraz prowadzeniu formacji ewangelizatorów w kraju i za granicą, dlatego utożsamianie posługi DSNE jedynie z kwestią zniewoleń demonicznych uznano za krzywdzące.

„Stanowi to jedynie część aktywności towarzyszącej ewangelizacji. Nasza uwaga skoncentrowana jest na głoszeniu Dobrej Nowiny, a więc na orędziu o Bożej miłości, o grzechu człowieka, zbawieniu w Jezusie Chrystusie, wierze i realnym, całościowym nawróceniu, z poddaniem każdego wymiaru życia Jezusowi jako jedynemu Panu i jedynemu Zbawicielowi. Prowadzimy ludzi do przymierza z Duchem Świętym i budujemy wspólnoty wzrostu w wierze i formacji katolickiej” – zaznaczono w oświadczeniu i przypomniano, że krytykowana zaciekle broszura służy ludziom wierzącym, „którzy przepracowują historię życia”, a treść tekstu „umiejscowiona jest w kontekście ewangelizacji i modlitwy wstawienniczej”.

„Dotyczy zagrożeń duchowych, czyli przestrzeni życia, które przy zaistnieniu wielu rozmaitych czynników mogą, a nie muszą, prowadzić do jakiejś duchowej czy wewnętrznej szkody” – przeczytać można w oświadczeniu. Podkreślono w nim zarazem, że nie można tego „wprost utożsamiać ze zniewoleniem czy wręcz opętaniem przez złego ducha”.

Oświadczenie przypomina, że publikowanie broszury w prasie, Internecie czy innych mediach bez wyraźnej pisemnej zgody autora jest brakiem poszanowania własności intelektualnej. Pokreślono też, że tekst, który stał się przedmiotem komentarzy w mediach, został wycofany przez autora kilka lat temu i zastąpiony nową wersją.

„Treść broszury jest owocem doświadczenia posługi egzorcystów oraz studium wiarygodnej literatury przedmiotu. Dlatego podtrzymujemy ważność wymienionych zagadnień, ale w kontekście modlitewno-ewangelizacyjnym, z osobistą rozmową z konkretnym człowiekiem doświadczającym duchowych i wewnętrznych trudności” – wyjaśniono.

Przedstawiciele zarządu DSNE zaznaczają, że nie chodzi o demonizowanie świata oraz dostrzeganie w całości współczesnej kultury duchowych zagrożeń, jednak, ich zdaniem, „nie można jednak pomijać rozmaitych niebezpieczeństw duchowych związanych z New Age i współczesną rzeczywistością”. Powołują się przy tym na dokument Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego pt. „Jezus Chrystus Dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat ‘New Age’”.

„Protestujemy przeciwko ośmieszaniu w mediach posługi egzorcystów oraz zespołów modlitwy wstawienniczej. Są to służby obecne w Kościele, normowane odpowiednimi przepisami prawa kościelnego prowadzone w jedności z biskupami” – podkreślono i zaapelowano o „budowanie jedności opartej na miłości i prawdzie zawartej w Ewangelii”.

Tekst ks. Przemysława Sawy w wersji nieuaktualnionej ukazał się na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej. Autor w formie 60 pytań przedstawia zagrożenia duchowe związane z uczestnictwem w popkulturze. Dotyczy to m.in. takich zjawisk jak joga, muzyka rockowa czy film. Autoryzowana wersja tekstu znajduje się w książce: P. Sawa, M. Pietroszek, „Zwycięstwo Światłości. Teoretyczno-praktyczny przewodnik po walce duchowej i zagrożeniach wiary”, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2011 (Imprimatur: bp Jan Wątroba, Wikariusz Generalny, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, 30 września 2011; L.dz. 943/2011).

Pochodzący z Czechowic-Dziedzic 37-letni ks. Przemysław Sawa pracuje jako kapłan od 2001 roku. Jest doktorem teologii, adiunktem w Zakładzie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach. W 2006 roku założył Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej, którą do dziś moderuje. Jest członkiem Senatu Ogólnopolskiego Porozumienia Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, należy do Ekipy Krajowej Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. W diecezji bielsko-żywieckiej jest jednym z trzech wyznaczonych przez ordynariusza egzorcystów.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama