GN 4/2023 Archiwum

Złe wyniki kontroli

Od kwietnia do lipca 2013 r. KRRiT skontrolowała wybranych dostawców usług audiowizualnych na żądanie, udostępnianych przez Internet. Spośród 21 monitorowanych stron w 4 (19%) stwierdzono obecność audycji zagrażających rozwojowi małoletnich.

Kontrola Departamentu Monitoringu wykazała, że większość dostawców w niewielkim stopniu realizuje przepisy. Najmniej przestrzegane są przepisy dotyczące oznaczania audycji symbolami wskazującymi  określoną kategorię wiekową oraz promowania audycji europejskich.

Tylko 43% monitorowanych dostawców audiowizualnych usług na żądanie oznaczało audycje symbolami graficznymi na etapie wyboru z katalogu oraz oznaczało  audycje podczas ich trwania. Średnio co drugi dostawca podawał dane o kraju produkcji udostępnianej audycji, tylko 6 z nich (tj. 29%) udostępniało odrębne katalogi, zawierające wyłącznie audycje europejskie. Tylko jeden kontrolowany dostawca promował audycje europejskie poprzez publikację dodatkowych informacji.

Dostawcy bardzo rzadko podają KRRiT jako organ właściwy w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie; spośród monitorowanych podmiotów tylko pięciu z nich (24%) umieszcza tę informacje. Brak takiej informacji w sposób istotny narusza prawa odbiorcy, który powinien być jak najlepiej poinformowany, gdzie i w jaki sposób może przekazywać uwagi, a zwłaszcza skargi dotyczące funkcjonowania serwisów. Tylko 2 dostawców usług medialnych na żądanie zaoferowało filmy z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Spośród 21 monitorowanych stron w 4 (19%) stwierdzono obecność audycji zagrażających rozwojowi małoletnich. Treści o charakterze pornograficznym oraz zawierające sceny nieuzasadnionej przemocy upubliczniane były bez stosowania zabezpieczeń technicznych, o których mowa w art. 47e ust.1 ustawy o rtv. Przed ich emisją użytkownik musiał jedynie zadeklarować, że ma 18 lat. Taki sposób zabezpieczenia treści szkodliwych nie może zostać uznany za skuteczny.

Na podstawie stwierdzonych naruszeń Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wezwał 4 dostawców usług medialnych do zaniechania działań polegających na udostępnianiu treści nieodpowiednich dla małoletnich użytkowników, bez stosowania zabezpieczeń technicznych lub odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich.

WEdług KRRiT złe wyniki kontroli uświadamiają konieczność rozpoczęcia debaty społecznej o technicznych systemach zabezpieczeń audycji zagrażających rozwojowi małoletnich i szeroko rozumianej kontroli rodzicielskiej.  

« 1 »

Dziennikarz działu „Kultura”

W latach 1991 – 2004 prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, współorganizator wielu przeglądów i imprez filmowych, współautor bestsellerowej Światowej Encyklopedii Filmu Religijnego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk. Jego obszar specjalizacji to film, szeroko pojęta kultura, historia, tematyka społeczno-polityczna.

Kontakt:
edward.kabiesz@gosc.pl
Więcej artykułów Edwarda Kabiesza

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się