Msza trydencka jedynie za specjalną zgodą

Stolica Apostolska postanowiła przydzielić Zgromadzeniu Franciszkanów Niepokalanej komisarza oraz nakazała, aby od tej pory sprawowano tam liturgię jedynie według formy zwyczajnej obrządku łacińskiego - czyli w językach narodowych, natomiast na sprawowanie Mszy św. trydenckiej konieczna jest zgoda kompetentnych władz.

Decyzja Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 11 lipca została zaaprobowana przez papieża Franciszka. Po przeprowadzonej przed rokiem wizytacji apostolskiej postanowiono, że zgromadzeniem będzie zarządzał w imieniu Stolicy Apostolskiej jako komisarz kapucyn, o. Fidenzio Volpi. Jego zadaniem będzie troska o jedność wewnętrzną instytutów zakonnych, odpowiednią formację do życia zakonnego, organizacja działalności apostolskiej oraz poprawne zarządzanie dobrami doczesnymi.

Dekret informuje, iż papież Franciszek postanowił, aby bracia tego zgromadzenia sprawowali liturgię wyłącznie według obrządku zwyczajnego - to znaczy zgodnie z reformą posoborową, natomiast na sprawowanie Mszy trydenckiej konieczna jest zgoda kompetentnych władz dla każdego zakonnika czy też wspólnoty, która się zwróci o to w prośbie pisemnej. Jak wiadomo inaczej postanawiał w Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykt XVI - nie wymagając takiej zgody. Wówczas właśnie Franciszkanie Niepokalanej postanowili przyjąć formę nadzwyczajną obrządku łacińskiego jako dominującą, a w przypadku sióstr - stała się ona formą stosowaną wyłącznie.

Franciszkanie Niepokalanej zostali zatwierdzeni przez Stolicę Apostolską w 1990 roku. 31 grudnia 2010 należało do tego zgromadzenia 352 braci, w tym niemal 200 kapłanów, w 55 domach. 24 z nich znajduje się we Włoszech, 5 w pozostałych krajach Europy, 6 w Filipinach, 1 w Indiach, 2 w Kazachstanie, 5 w USA, 2 w Brazylii, 2 w Argentynie, 2 w Australii, 2 w Beninie, 2 w Nigerii, 1 w Kamerunie i 1 w Czadzie.

« 1 »