Nowy numer 2/2021 Archiwum

Gender jak marksizm

O tym, dlaczego ideologia gender jest antyhumanistyczna i antyreligijna, oraz dlaczego jest podobna do marksistowskiej utopii. Rozmowa z o. Józefem Augustynem.

Jako tożsamość konstruktywna, dyskursywna i niestabilna stała się tożsamością odmieńców i istnieje ona poza normą”. Źródłami zachowań płciowych są niczym nieskrępowana niezależność, wolność i subiektywizm. W gender nie można mówić o „normalnym mężczyźnie”, „normalnej kobiecie”. Byłoby to nadużycie. Jest to całkowite wywrócenie dotychczasowego porządku moralnego i społecznego we wzajemnych relacjach kobiet i mężczyzn.

Benedykt XVI mówił o ideologii gender, że jest to manipulacja wymierzona przeciwko zamysłowi Stwórcy i prowadząca do zanegowania godności człowieka. Jakie konsekwencje może mieć pojawienie się tej ideologii dla chrześcijaństwa?

Jest ona antyreligijna, skierowana przeciwko wszystkim prawdziwym religiom, które w swoim nauczaniu traktują mężczyzn i kobiety jako istoty stworzone przez Boga i żyjące we wzajemnej miłości, jedności i harmonii. W moim odczuciu w gender nie chodzi jednak najpierw o walkę z religią jako taką. Jest to po prostu wizja nowego człowieka i społeczeństwa, w którym zostają odrzucone wszystkie dotychczasowe normy społeczne, moralne i religijne odnoszące się do wzajemnych relacji mężczyzn i kobiet. Ideologię gender wielu porównuje dzisiaj do marksizmu.

Gender jako neomarksizm?

W marksizmie chodziło o nową wizję równości społecznej, w której zostają zniesione klasy, natomiast w gender – o nową wizję relacji płciowych. To nie przypadek, że ideolodzy gender odwołują się do marksizmu. Utopia marksistowska za cel stawiała sobie wyzwolenie klasowe, natomiast gender stawia sobie za cel wyzwolenie człowieka z wszelkich stereotypów seksualnych oraz z jakichkolwiek uwarunkowań: biologicznych, psychologicznych, religijnych, społecznych i politycznych. Jest to ujęcie nienormatywne, subiektywne, egocentryczne. Jeśli ktoś wchodzi w relację seksualną z drugą osobą wyłącznie na użytek własnej samorealizacji, partner jest traktowany wówczas jak przedmiot. Ideologia gender jest nie tylko antyreligijna, ale także antyhumanistyczna.

Mamy więc do czynienia z nową utopią, polegającą na traktowaniu aberracji seksualnych jako normy?

Reżyser Roman Polański, artysta, stwierdził, że „trendy dążące do zrównania ze sobą mężczyzn i kobiet są czystym idiotyzmem”. Tak trzeba prosto mówić: genderowska równość płci to czysty idiotyzm. W moim odczuciu wielu myśli podobnie jak Polański, ale nie mają oni jego odwagi i niezależności. Poprawność polityczna, bycie na salonach każą udawać, że wszystko jest OK.

To chyba już zaszło dużo dalej niż poprawność polityczna. Osoby nieakceptujące genderowej wizji świata zaczynają być prześladowane, np. odmawia się im prawa do adopcji dzieci. A wypowiadanie krytycznych uwag o homoseksualizmie jest w niektórych krajach karane grzywną albo więzieniem. Prawo staje się narzędziem narzucania nowej ideologii jak w totalitaryzmie?

Są to próby wprowadzenia tej antyludzkiej ideologii przemocą. Jest w tym jakieś szaleństwo. Nasuwa mi się porównanie do bolszewizmu, w którym równość klasowa była wprowadzona przemocą przez fizyczne likwidowanie wrogów. Bolszewicy pierwszej generacji nie znali żadnej litości. Bezpośrednio, „ręcznie” wymordowali całą arystokrację rosyjską. Było to pokolenie „romantyków rewolucji”, ideowe, „czyste”, nieprzekupne, jak później pisano o nich. Gender to zamach na rodzinę, społeczeństwo, człowieka. Jak możemy się bronić przed gender? Trzymać się wiernie autentycznej religii.

Jest Ojciec recenzentem podręczników szkolnych do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Czy widzi Ojciec próby wprowadzenia do szkół książek zawierających ideologię gender?

Kilka lat temu recenzowałem podręcznik (z oczywistych względów nie będę podawał autorów i tytułów), który odwoływał się do równości homoseksualizmu i heteroseksualizmu. Książka ta została odrzucona jako niezgodna z Konstytucją RP. Sytuacja jednak zmienia się z roku na rok. Niedługo może się okazać, że MEN zaangażuje recenzentów, którzy będą w stanie przyjąć genderowskie podręczniki. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama