Nowe rozdanie

W Parlamencie Europejskim kończą się prace nad podziałem między państwa członkowskie unijnych środków na lata 2014–2020. Na jak duże wsparcie może liczyć Polska? Jakie będą priorytety i zmiany w rozdziale Funduszy Europejskich przeznaczonych na politykę spójności w ramach nowej perspektywy?

Fundusze Europejskie zmieniają Polskę. Dzięki nim od momentu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku w naszym kraju zrealizowano, bądź jeszcze się realizuje, prawie 90 tys. różnego rodzaju projektów w ramach polityki spójności, której celem jest wyrównywanie różnic cywilizacyjnych między państwami należącymi do Unii. Dzięki temu znacząco podniósł się standard życia Polaków i udało się nadrobić sporo cywilizacyjnych zaległości. Polskie wsie na przykład przy wsparciu Funduszy Europejskich budują drogi, kanalizacje, wprowadzają szerokopasmowy internet, zakładają przedszkola, modernizują szkoły, promują lokalne produkty, otwierają się na turystów. Jak grzyby po deszczu w naszym kraju powstają parki naukowo-technologiczne, nowoczesne laboratoria i instytuty badawcze. Małym firmom unijne środki pomogły unowocześnić produkcję, zwiększyć wydajność, rozszerzyć asortyment i podnieść konkurencyjność na rynku. Przeszkoleni na kursach zorganizowanych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego bezrobotni założyli ponad 150 tys. firm. 80 proc. z nich działa dłużej niż dwa lata. Inni skorzystali z kursów, na których zdobyli nowe kwalifikacje i dzięki temu zwiększyli swoje szanse na znalezienie pracy. Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej są bardzo widoczne w poprawie infrastruktury, ale także w większej aktywności mieszkańców wschodnich województw. Specjalny program dla tej części Polski pozwolił na szybsze nadrabianie zaległości w stosunku do pozostałych regionów. Fundusze Europejskie pomagają też osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – bezdomnym czy niepełno- sprawnym i przywracają społeczeństwu tych, którzy już znaleźli się na marginesie. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oceniała, że dzięki środkom z budżetów na lata 2004–2006 i 2007–2013 w ciągu 14 lat udało się zrobić tyle rzeczy, ile bez tych pieniędzy robilibyśmy przez 30 lat. Z unijnymi funduszami robimy je po prostu dużo szybciej.

Hojny budżet

W latach 2007–2013 na politykę spójności nasz kraj otrzymał prawie 68 mln euro. Na następny siedmioletni okres, który rozpocznie się w 2014 roku, przyznano nam 72,9 mld euro. To absolutne maksimum tego, co mogliśmy dostać – przyznają zgodnie przedstawiciele rządu.

A minister rozwoju regionalnego dodaje, że prawdopodobnie będzie to ostatni tak hojny budżet dla naszego kraju. Środki te zainwestowane będą mogły być m.in. w badania naukowe, autostrady, drogi ekspresowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy internet, e-usługi), walkę z wykluczeniem społecznym czy aktywizację zawodową. W latach 2014–2020 wspierane mają być inwestycje, które przyniosą największe korzyści dla gospodarki. Na większą pomoc będą mogły liczyć na przykład osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Wspierane będą projekty starające się pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Będą pieniądze na rozwój transportu, infrastruktury, połączeń kolejowych i drogowych, a także na inwestycje w ochronę środowiska czy energetykę, zwłaszcza zieloną. Komisja Europejska zaproponowała również, aby każde państwo członkowskie 5 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obowiązkowo przeznaczało na rozwój miast. W ramach polityki spójności będzie realizowanych sześć krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski wschodniej. Są to: „Infrastruktura i Środowisko”, „Inteligentny Rozwój”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, „Polska Cyfrowa”, „Pomoc Techniczna” i ponadregionalny program „Polska Wschodnia”.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Konkurs

Konkurs "Fundusze Europejskie: Co dobrego na moim podwórku?" rozstrzygnięty!

 
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane prace konkursowe. Wybór laureatów nie był łatwy, bo większość z Państwa ciekawie przedstawiła zmiany dokonujące się w Waszym najbliższym otoczeniu sfinansowane przy pomocy Funduszy Europejskich.