Nowy numer 15/2024 Archiwum

Powstało Sanktuarium Świętości Życia

Tamtejsi spowiednicy mogą zwalniać z ekskomuniki, w którą wpadają osoby dopuszczające się aborcji

Abp Gądecki ustanowił kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Dekret nadający świątyni ten tytuł metropolita poznański ogłosił uroczyście podczas Eucharystii, której przewodniczył wieczorem 12 grudnia, w liturgiczne wspomnienie NMP z Guadalupe.

W ogłoszonym dekrecie ustanawiającym w Poznaniu Sanktuarium Świętości Życia, metropolita podkreślił, że „mając na uwadze dobro duchowe wiernych” kapłanom spowiadającym w sanktuarium udziela upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki, w którą wpadają osoby dopuszczające się zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych.

Natomiast w wygłoszonej homilii wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przyznał, że dzisiaj, kiedy zwracamy się z apelem o ochronę życia skierowanym do wszystkich narodów, jesteśmy świadkami wielkiego paradoksu.

„Kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom z życia ludzkiego wśród Azteków, w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich, powraca się ciągle do tego pogańskiego obyczaju pozbawiania życia najsłabszych” – zauważył abp Gądecki.

Jednocześnie podkreślił, że w historycznym momencie ustanowienia parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu Sanktuarium Świętości Życia, „chcemy nawiązać do tego najważniejszego wydarzenia u początku nowej ery w dziejach ludzkości, czyli do poczęcia samego naszego Zbawiciela”. Zauważył przy tym, że dzisiaj przeciwko cywilizacji śmierci, która dysponuje „rozległym wachlarzem wpływów na mentalność narodu”, nie wystarczą ludzkie wysiłki, ale potrzebna jest wielka modlitwa całego Kościoła.

„W epoce, w której uroczyście proklamuje się nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje się wartość życia, samo prawo do życia jest łamane i deptane, zwłaszcza w najbardziej znaczących dla człowieka momentach jego istnienia, jakimi są jego narodziny i śmierć” – zaznaczył kaznodzieja przypominając, że ustawa łamiąca naturalne prawo niewinnego człowieka do życia jest niesprawiedliwa i jako taka nie może mieć mocy prawnej.

Abp Gądecki zwrócił też uwagę, że wciąż trzeba uwiadamiać tym posłom, którzy głosują przeciwko życiu, że automatycznie zaciągają grzech ciężki i że nie wolno przystępować im do Komunii św. bez wcześniejszego żalu za grzechy i otrzymania rozgrzeszenia.

Podczas Eucharystii sprawowanej w sanktuarium abp Gądecki poświęcił także wizerunek Matki Bożej z Guadalupe patronującej w sposób szczególny obrońcom życia ludzkiego.

W związku z tym, że wspomnienie liturgiczne NMP z Guadalupe przypada 12 grudnia, w rocznicę objawień, pielgrzymi będą zapraszani do poznańskiego Sanktuarium Świętości Życia zwłaszcza właśnie każdego 12. dnia miesiąca na nabożeństwo przed Jej wizerunkiem.

„W te dni chcemy wspólnie dziękować Bogu za wstawiennictwem Maryi przede wszystkim za dar życia, a także prosić o świętość życia i spraw związanych z życiem: o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących narodzenia potomstwa, o upragnione poczęcie dla małżonków, o potrzebne łaski dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci, ale i o dar dobrego męża czy żony dla młodych” – wyjaśnia w rozmowie z KAI kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Zbączyniak podkreślając, że „chcemy to czynić za wstawiennictwem patronki świętości życia, NMP z Guadalupe”.

W przyszłości, jak zaznacza ksiądz kustosz, w sanktuarium będą także organizowane rekolekcje i spotkania formacyjne mające na celu promowanie nauczania Kościoła na temat świętości ludzkiego życia. Natomiast w każdą sobotę podczas modlitwy na różańcu Tajemnicą Zwiastowania Pańskiego w sanktuarium będą oddawane Bogu za pośrednictwem Maryi wszystkie rodziny.

„Mamy również nadzieję, że licznie będą nas odwiedzali pielgrzymi i że w naszym sanktuarium będą się polecały przede wszystkim osoby pragnące potomstwa, co już teraz znajduje swoje odzwierciedlenie w zanoszonych tu intencjach” – mówi ks. Zbączyniak, zachęcając do przesyłania intencji, które będą omadlane w sanktuarium także drogą mailową na adres: parafia.zwiastowania@gmail.com.

Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego powstała na poznańskim Edwardowie, na Osiedlu Poetów w 2009 r., dekretem abp. Stanisława Gądeckiego, jako 400. parafia archidiecezji poznańskiej. Została ona wydzielona z terytorium trzech poznańskich parafii: pw. Objawienia Pańskiego, św. Jana Kantego oraz św. Jerzego. Obecnie liczy ona niecałe tysiąc osób, ale liczba parafian wciąż się zwiększa, bowiem na jej terenie powstają nowe budynki mieszkalne. Wspólnota parafialna jest także w trakcie prac wykończeniowych w budowanym kościele. Więcej informacji na temat parafii i nowego sanktuarium można znaleźć na stronie: www.parafiazwiastowania.pl.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy