Nowy numer 38/2023 Archiwum

Prorocy przemówią
mimo wszystko


Prorocy, po hebrajsku nabi, na dworach starożytnego Bliskiego Wschodu pełnili funkcję urzędową. Jako urzędnicy byli więc blisko tych, którzy sprawowali władzę.

Urząd był więc funkcją, a obok tego stałym uposażeniem i pewnością egzystencji. W tym kontekście nie może dziwić, że prorocy dworscy w Mezopotamii, Egipcie, ale też i w Izraelu wieścili tak, by nie narażać się swoim chlebodawcom. Obok nich w biblijnym świecie działali prorocy, którzy pozostawali poza sferą urzędu i królewskiego dworu. Ich działalność i ich orędzia nie zawsze były wygodne
dla sprawujących władzę. Tradycja biblijna zna przykłady prześladowań wymierzonych
przez dwory władców w takich proroków.Fragment Księgi Liczb opowiada historię sięgającą czasów wędrówki przez pustynię pod wodzą Mojżesza, ale powstał później, w dobie, gdy znany był urząd nabiego. Eldad i Medad zdają się być wspomnieniem czasów wędrówki złączonym z refleksją o roli nabiego w sytuacji uporządkowanego państwa. Jacyś nabi poza oficjalną sferą dworu są zagrożeniem. „Panie, zabroń im” – ten apel doskonale harmonizuje z tą sytuacją. 

Ale biblijna funkcja proroka nie jest urzędem. Nie jest rolą nadaną przez królewski dwór. Ona jest misją, którą w szczególnym powołaniu nadaje sam Bóg i tylko On. O takiej roli i takiej misji mówią wszystkie księgi prorockie Starego Testamentu. Ozeasz, Micheasz, Habakuk, Nahum, Sofoniasz i inni prorocy byli posłanymi przez Boga.

Ich zadaniem było ogłaszanie woli Boga swym ziomkom, dawanie odpowiedzi i podpowiedzi, co mają czynić tu i teraz. Izraelska tradycja, także i ta pozabiblijna, zostawiła pamięć o tym, że ta misja związała się z oporem słuchaczy, odrzuceniem, prześladowaniami, a także męczeńską śmiercią. Śladem tej pamięci są słowa św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, wypowiedziane w jego mowie wygłoszonej przed kamienowaniem: „Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego”. A przecież charyzmat proroka, męża głoszącego wolę Boga i przez to idącego „pod prąd”, trwał i trwa w Kościele, bez względu na skutki.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast