Nowy numer 3/2021 Archiwum

Impuls dla Kościoła

Przed całą diecezją stoi wielka praca: szukać odpowiedzi na pytanie o przyszłość wiary na Mazowszu. 


Dekret bp. Piotra Libery, zwołujący 43. synod diecezjalny, został ogłoszony 14 września. Hasłem synodu będą słowa Benedykta XVI: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. W uroczystym dokumencie zapisano: „Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego w trosce o dobro duchowe wiernych, kierując się potrzebami diecezji, w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej dostosowanej do wymogów nowej ewangelizacji, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej; niniejszym dekretem, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, zwołuję 43. Synod Diecezji Płockiej i wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 14 października 2012 r.”. Będzie to równocześnie dzień inauguracji Roku Wiary w całej diecezji.


Po co ten synod?


– Inna była Polska roku 1991, gdy bł. Jan Paweł II zamykał nasz ostatni synod, i inna jest sytuacja dzisiaj. Widzę, że potrzeba wielkiej, wspólnej pracy i zdrowego fermentu duszpasterskiego. Trzeba więc postawić pytanie o przyszłość naszej wiary, o jej perspektywy na jutro, bo najbardziej rozstrzygające pytanie dotyczy wyboru Boga czy też życia bez Niego. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji tego dzieła i o zaangażowanie, taki będzie synod, jaka nasza praca – tłumaczył powody jego zwołania bp Libera księżom dziekanom i wicedziekanom na konferencji w Płocku 11 września. 
Jego celem będzie „krzewienie nowych dróg i rozwiązań dla działalności duszpasterskiej, a zwłaszcza dla krzewienia nowej ewangelizacji, poznanie nauczania Soboru Watykańskiego II i ostatnich papieży, mobilizacja wiernych do realizacji powołania do świętości i czynnej odpowiedzialności za Kościół” – czytamy w dokumentach dotyczących zwołania synodu. 
– To będzie refleksja cząstki Ludu Bożego, wspólnoty diecezjalnej, nad kwestiami natury religijnej. Jej cele określa biskup diecezjalny oraz ci, którzy będą w synodzie uczestniczyć. W tym wszystkim ważne będzie zaangażowanie, inicjatywy i sugestie duchownych i świeckich – wyjaśnia ks. Jan Krajczyński, profesor prawa kanonicznego. W najbliższych dniach będą powołane: sekretariat synodu i komisje, które przygotują materiały do synodalnej dyskusji. Wśród podejmowanych problemów znajdą się zagadnienia dotyczące duszpasterstwa sakramentalnego, małżeństwa i rodziny, młodzieży, dziedzictwa kulturowego diecezji czy kultury i mediów. 


Ćwierć wieku od poprzedniego


Długa i imponująca jest tradycja synodalna w Kościele płockim, skoro ten zwoływany, ma już być 43. z kolei. Poprzedni, zwołany 25 lat temu przez ówczesnego administratora apostolskiego diecezji płockiej bp. Zygmunta Kamińskiego, trwał cztery lata i zakończył się w czasie wizyty w Płocku Jana Pawła II. „Odbywał się on w czasie niezwykłego przełomu w dziejach narodu i państwa, stawiającego przed Kościołem nowe zadania” – pisał w dekrecie ogłaszającym postanowienia synodalne bp Kamiński. – Pamiętam, jak sam biskup intensywnie działał i mobilizował nas do synodu. Osobiście czuwał, aby w każdej parafii były grupy synodalne. Uczestniczył w spotkaniach i sesjach. To była jego wielka pasja i dzieło – wspomina ks. Tadeusz Kozłowski. – Był to czas wspaniałego zaangażowania biskupów, duchownych i świeckich, bo jak podkreślał bp Kamiński, musieliśmy w nowym czasie odkryć dla Kościoła nowe zadania i środki. Jako odpowiedzialny za komisję do spraw świeckich, jeździłem po dekanatach i parafiach, aby animować dyskusje. W tym wszystkim nie chodziło tylko o stworzenie dokumentów, ale o wspólne doświadczenie Kościoła, słuchanie siebie nawzajem. Myśmy wierzyli w ten synod. A ten nowo zwołany, winien mieć wyraźny rys duszpasterski. Oczywiście, jest też wiele kwestii prawnych, które należy uporządkować i wyzwań, choćby nowa ewangelizacja – podkreśla ks. Ireneusz Mroczkowski. 
Choć będzie to już 43. synod płocki, to pierwszy raz będzie dotyczył terytorium diecezji, która w wyniku reformy administracyjnej Kościoła zmieniła swoje granice w 1992 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama