Nowy numer 39/2023 Archiwum

Abp Gołębiewski: wybrałbym kapłaństwo

Gdybym mógł wybierać raz jeszcze, wybrałbym kapłaństwo - powiedział abp Marian Gołębiewski w Operze Wrocławskiej, po koncercie z okazji 50. rocznicy jego święceń.

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk dziękował dziś wraz z biskupami zgromadzonymi we Wrocławiu na zebraniu Episkopatu i wiernymi przybyłymi do katedry św. Jana za półwiecze kapłaństwa abp. Mariana Gołębiewskiego. W homilii przypomniał bogaty dorobek Jubilata podkreślając, że „ubogacał przejęte dziedzictwo duchowe i materialne swoją gorliwą pracą duszpasterską, naukową i administracyjną.”
Metropolita gnieźnieński wyraził radość, że wraz z całym Kościołem wrocławskim, koszalińskim i włocławskim oraz biskupami Konferencji Episkopatu Polski może włączyć się modlitewnie w dziękczynne Te Deum Jubilata i razem z nim złożyć Bogu dziękczynną, jubileuszową Ofiarę eucharystyczną. Złoty jubileusz kapłaństwa – podkreślił – jest okazją, aby za przykładem bł. Jana Pawła II stanąć w postawie pokory wobec powołania, które jest darem i tajemnicą, aby spojrzeć na przebytą drogę, dokonać bilansu i oceny, podziękować, ale także przeprosić Boga, braci i siostry w wierze, za ewentualne zaniedbania i braki, które mogły zaistnieć z ludzkiej słabości.

„Drogi Jubilacie, dziś przypatrujesz się zapewne całej przebytej drodze, na której Twoje powołanie potwierdzało się, pogłębiało i umacniało. Przypatrujesz się, by lepiej uświadomić sobie pełne miłości działanie Boga w Twoim życiu. Zapewne nie zapominasz o braciach kapłanach, którzy razem z Tobą weszli na tę drogę, ale nie wytrwali; masz też w modlitewnej pamięci tych, których Pan Życia i Śmierci wezwał już do siebie” – mówił Prymas.

Wspomniał również pierwsze spotkanie z abp. Gołębiewskim, które miało miejsce w 1969 roku w Rzymie, dokąd Jubilat przyjechał, aby kontynuować studia w Papieskim Instytucie Biblijnym. Wskazując na kolejne zadania, które zostały mu powierzone po powrocie do ojczyzny: m.in.: wykłady w seminarium we Włocławku i na Wydziale Teologicznym ATK, a później funkcję rektora włocławskiego seminarium podkreślił, że obowiązki te pełnił „z całym oddaniem, nie zaniedbując pracy naukowej w strukturach uczelni akademickiej, przyczyniając się, poprzez artykuły i wykłady, do poszerzenia znajomości nauk biblijnych i poszanowania objawionego Słowa Bożego”.

Z równym oddaniem – stwierdził Prymas – dostojny Jubilat pełnił posługę biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego powierzoną mu przez papieża Jana Pawła II w 1996 roku, a osiem lat później posługę arcybiskupa metropolity wrocławskiego, którą przejął po „gorliwym i zasłużonym poprzedniku, kardynale Henryku Gulbinowiczu” ubogacając „przejęte dziedzictwo duchowe i materialne swoją gorliwą pracą duszpasterską, naukową i administracyjną”.

„Dziś spoglądasz na przebytą drogę powołania już z innej perspektywy. To, co jawiło się kiedyś jako coś tajemniczego i odległego w czasie, dziś jest już rzeczywistością przeżytą i przebytą, księgą zapisaną w wielu różnych rozdziałach; odmówionym różańcem z rozważaniem wszystkich czterech części i tajemnic: radosnych, bolesnych, światła i chwalebnych” – skonstatował abp Kowalczyk.

Hierarcha przypomniał także, że dostojny Jubilat należy do pokolenia, które „swoje dzieciństwo przeżyło w terrorze II wojny światowej, w warunkach naznaczonych strachem, niepewnością, zagrożeniem utraty życia, w materialnym i kulturowym niedostatku, w czasie, który nie rokował żadnych zachwycających perspektyw”.

„Ileż wysiłku kosztowało Cię zdobywanie wiedzy w owych trudnych czasach i zewnętrznych uwarunkowaniach” – podkreślił abp Kowalczyk, dodając, że to wszystko nie zniechęciło przyszłego metropolity wrocławskiego do zmierzenia się z wyzwaniami ówczesnego czasu i odpowiedzenia na głos powołania z pełną świadomością, że jest to Boże wybranie.

„Dziś, my wszyscy, zgromadzeni w tej pięknej świątyni, składamy razem z Tobą na ołtarzu eucharystycznym cały pięćdziesięcioletni dorobek Twojej posługi kapłańskiej i biskupiej, jako dar ofiarny przekonani, że Pan Czasu i Wieczności przyjmie go i uczyni z niego ofiarę miłą sobie” – mówił prymas, kończąc homilię słowami modlitwy bł. Jana Pawła II.

Na początku Eucharystii abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, odczytał list gratulacyjny, jaki do jubilata wystosował Benedykt XVI.

Tymczasem wczoraj uczczono jubileusz metropolity Wrocławia w tamtejszej operze. Orkiestra, chór i balet Opery Wrocławskiej wykonały utwory Verdiego, Moniuszki i Offenbacha podczas uroczystej gali. Wojewoda dolnośląski, rektorzy uczelni, dyplomaci oraz przedstawiciele władz samorządowych dziękowali abp. Gołębiowskiemu za ofiarną służbę na rzecz Kościoła wrocławskiego. W przemówieniach podkreślali otwartość metropolity wrocławskiego, jego zasługi dla regionu i dla ochrony jego dziedzictwa.

Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz powiedział, że dzięki abp. Gołębiewskiemu zrozumiał, jaka jest waga korzeni i tradycji, która daje zdolność do budowania przyszłości. Wspominał wspólny wyjazd do Francji, związany z ufundowaniem płyty pamiątkowej króla Jana Kazimierza, patrona uniwersytetu we Lwowie i Mszy św., w trakcie której abp Gołębiewski wygłosił kazanie po polsku i perfekcyjnie po francusku. Uczestnicy Mszy pytali później, czy metropolita wrocławski jest "eksportowym biskupem" polskim, który ma reprezentować Kościół w Polsce za granicą. Trzeba było tłumaczyć, że reprezentuje poziom polskich biskupów - wspominał prezydent Dudkiewicz.

Na zakończenie koncertu, na który złożyły się utwory Verdiego, Moniuszki i Offenbacha, abp Gołębiewski podziękował organizatorom, szczególnie dyrektor Ewie Michnik. W krótkim podziękowaniu wspominał swoje dzieciństwo, upływające pod niemiecką okupacją. Wyznał, że atmosfera religijna w rodzinie pomogła mu odpowiedzieć na powołanie. Mówił o swoich święceniach stwierdzając, że gdyby miał wybierać ponownie, wybrałby kapłaństwo. Wspominał swoją nominację na arcybiskupa wrocławskiego, dziękował za lata służby w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ubolewał, że nie udało mu się przyłączyć Papieskiego Wydziału Teologicznego do Uniwersytetu Wrocławskiego, a także, że nie erygował dwóch parafii z powodu gwałtownego sprzeciwu pseudokatolików.

Na koncercie byli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, którzy uczestniczyli we Wrocławiu w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. m.in. kard. Stanisław Dziwisz, kard. Kazimierz Nycz, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore, duchowni, siostry zakonne i osoby świeckie


 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast