Nowy numer 39/2023 Archiwum

Kard. Bertone zakończył wizytę w Polsce

Jej ostatnim elementem był udział sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej w odbywających się wczoraj w Gdańsku obchodach 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II na Wybrzeżu.

Kard. Bertone przewodniczył w Gdańsku-Oliwie Mszy św., podczas której wygłosił homilię. „Jan Paweł II swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie. Ufając w jego wstawiennictwo, powtarzamy: prosimy ciebie, wspieraj z nieba wiarę ludu Bożego. Amen” – mówił watykański sekretarz stanu.

W trakcie wizyty w Polsce kard. Bertone m.in. odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, uczestniczył w Święcie Eucharystii w Łodzi oraz otworzył Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy.

Kard. Tarcisio Bertone rozpoczął swoją wizytę w Polsce od odwiedzenia Krakowa. 8 czerwca na tamtejszym Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II watykański sekretarz stanu odebrał doktorat honorowy. To pierwsze tego typu wyróżnienie nadane przez tę uczelnię po przekształceniu w uniwersytet.

W uzasadnieniu przyznania doktoratu honoris causa podkreślono znaczący wkład kard. Bertone w prezentację i popularyzację zasad nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego na terenie Włoch i na forum międzynarodowym, jak również zaangażowanie na rzecz budowania mostów jedności i współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską a wieloma państwami świata.

Laudację na cześć laureata wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, pierwszy rektor tej uczelni, a wcześniej Papieskiej Akademii Teologicznej. „Kierując dialogiem Stolicy Apostolskiej z władzami państwowymi, troszczy się o wolność Kościołów lokalnych, o poprawę sytuacji Kościoła w państwach totalitarnych, o poszanowanie godności ludzkiej i fundamentalnych praw człowieka – nie tylko katolików, ale wszystkich obywateli” – mówił ks. prof. Dyduch.

W okolicznościowym wykładzie zatytułowanym „Rola uniwersytetów katolickich w dziele Nowej Ewangelizacji” kard. Bertone podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest dziełem okazjonalnym lub tymczasowym, lecz stałym zobowiązaniem i kluczową potrzebą Kościoła. Jego zdaniem konieczność nowego podejścia do ewangelizacji, zarówno w sposobach, jak i w formie, wynika z historycznego faktu nowej sytuacji krajów i kultur tradycji chrześcijańskiej, w których ogłoszono Ewangelię w dawnych czasach.

Z Krakowa sekretarz stanu udał się do Łodzi. Tam 9 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym wziął udział w jubileuszowej sesji z udziałem świata nauki i kultury. Spotkanie związane było z 25. rocznicą wizyty w Łodzi bł. Jana Pawła II. Kard. Bertone podkreślił papieskie odważne i niestrudzone głoszenie, wykazujące słuszność kultury życia i będące przestrogą przed niebezpieczeństwami kultury śmierci.

„Doświadczenie dwóch systemów totalitarnych przeżytych przez niego uświadomiło mu, co może uczynić kultura śmierci, a jednocześnie przyczyniło się do większej troski o wspieranie kultury życia zarówno u ludzi wykształconych, jak i niewykształconych” – mówił watykański sekretarz stanu.

Kard. Bertone dodał, że świadectwo i nauczanie Jana Pawła II stały się wielką misją w promowaniu kultury życia. „Papież całym swoim życiem przepowiadał, że cywilizacja miłości jest możliwa i nie jest utopią. Ale możliwa jest tylko poprzez stałe i żywe odniesienie do Boga. Jego dziedzictwo zostało przejęte przez Papieża Benedykta XVI” – stwierdził hierarcha.

Następnego dnia purpurat przewodniczył w Łodzi Świętu Eucharystii. W wygłoszonej podczas Mszy homilii, częściowo odczytanej w języku polskim, zachęcał do odkrywania piękna Eucharystii, ale i wspierania rodziny. „Tematem programu duszpasterskiego wskazanym w tym roku przez episkopat polski jest hasło «Kościół naszym domem». Tak, bracia i siostry! Kościół jest naszym domem! O dom ten - rozumiany przede wszystkim jako wspólnota ludzi, którzy tu mieszkają - musimy się zatroszczyć, musimy go bronić i szanować, a przede wszystkim kochać! Dzisiaj potrzeba na nowo podjęcia głębokiej troski o rodzinę, gdyż rodzina napotyka wiele zagrożeń. Stąd też dzisiejsze czasy domagają się od chrześcijan odważnej obrony rodziny, jej bogactwa i wartości. Potrzeba wreszcie podjęcia z nowym zapałem współpracy rodziny z katechizującymi, by proces wychowania młodego pokolenia przynosił jak najobfitsze owoce” – mówił kard. Bertone.

Kolejnym punktem jego wizyty w Polsce były uroczystości w Bydgoszczy. Tam watykański sekretarz stanu dokonał uroczystego otwarcia Centrum Studiów Ratzingera, nad którym pieczę sprawuje Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Jednocześnie kardynał odebrał najwyższe wyróżnienie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – tytuł profesora honorowego.

Nawiązując do otwarcia centrum, sekretarz stanu podkreślił, że rozpoczyna ono swoją działalność od „refleksji nad najwyższą wartością, która również staje się formą każdej cnoty, czyli caritas. To nadzwyczajna siła, która każe ludziom odważnie i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju. Obrana przez nas perspektywa to nauka społeczna Kościoła w świetle encykliki Caritas in veritate, ze świadomością, że funkcją nowego centrum jest przyczynienie się do animowania społeczności akademickiej w sposób pobudzający, a jednocześnie przyjazny” – mówił kard. Bertone.

Ostatnim etapem podróży sekretarza stanu był Gdańsk. Tam kard. Bertone przewodniczył obchodom 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II na Wybrzeżu. Podczas Mszy św. w Gdańsku-Oliwie hierarcha podkreślił, że Jan Paweł II właśnie na Wybrzeżu przypomniał o narodzinach i znaczeniu „Solidarności” i wezwał do budowania cywilizacji miłości. „Są to słowa dla wszystkich i na wszystkie czasy. Cywilizacja miłości może pochodzić z rozwoju i drogi cywilizacji narodu ukierunkowanego na miłość, wielkoduszność, prawdę, wolność i solidarność, czyli wartości, które odpowiadają logice Ewangelii” - stwierdził kard. Bertone.

Hierarcha przypomniał również słowa Benedykta XVI z uroczystości beatyfikacji Papieża Polaka. „Jan Paweł II swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie. Ufając w jego wstawiennictwo, powtarzamy: Prosimy Ciebie, wspieraj z nieba wiarę ludu Bożego” – zakończył sekretarz stanu.

Podczas wieńczącej pobyt w Polsce wizyty na Wybrzeżu kard. Bertone odwiedził także Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej i złożył kwiaty na Westerplatte.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast