Londyn: episkopat przed olimpiadą

Akcja ekumeniczna "Cenniejsze niż złoto".

Wraz z innymi chrześcijańskimi wyznaniami katolicy w Wielkiej Brytanii chcą wykorzystać tegoroczną olimpiadę w Londynie do ewangelizacji. Ma temu służyć ekumeniczna akcja pod hasłem: „Cenniejsze niż złoto”. Ponadto katolickie rodziny będą gościć w swych domach krewnych najuboższych sportowców, których nie stać na zakwaterowanie w hotelach.

To tylko niektóre z inicjatyw przygotowanych przez tamtejszy Kościół na rozpoczynające się za niespełna 100 dni igrzyska. O tym wszystkim angielscy biskupi dyskutują na wiosennej sesji plenarnej.

Episkopat zajął się też obroną rodziny. Pod naciskiem homoseksualnego lobby rząd Davida Camerona dąży do redefinicji pojęcia małżeństwa. Biskupi chcą dać jasny sygnał, że Kościół katolicki jest temu przeciwny. Tym bardziej, że jak wykazały ostatnie ekspertyzy prawne, ewentualna redefinicja małżeństwa będzie wiążąca dla wszystkich.

Wbrew deklaracjom premiera, brytyjskie system prawny nie umożliwia wyjątków dla tych, którzy będą chcieli być wierni naturalnej wizji rodziny.

« 1 »