Nowy numer 23/2021 Archiwum

KUL wyda dzieła papieża

Seria będzie składała się z 16 tomów. Pierwszy ukaże się już w lutym.

Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów. Wydanie rozpocznie tom 11: Teologia liturgii.

Projekt dotyczy uniwersalnej myśli i wszechstronnego dorobku filozoficzno-teologicznego Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, który oddaje doskonale istotę dwutysiącletniego dziedzictwa spotkania trzech kultur: żydowskiej, grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej. Myśl ta jest do głębi humanistyczna, antropologiczna i personalistyczna. A przy tym wyraża nadzwyczajnie współczesną kulturę chrześcijańską w Europie, także polską, zapewne dlatego, że jako Benedykt XVI kontynuuje on w pełni myśl Jana Pawła II, głównie w antropologii, w filozofii Europy, dodając szereg nowych, wartościowych elementów. Jest to zarazem wkład w ogólne dziedzictwo ludzkości, a także w chrześcijańską kulturę narodową Europy i Polski.

Myśl i dzieło Ratzingera wpływa też: na rozwój współczesnej kultury i pełniejszy dialog z judaizmem, islamem i innymi religiami; na wspieranie wartości pluralizmu; na zbliżenie między kulturą polska a kulturą niemiecką; i na umocnienie związku chrześcijaństwa polskiego i państwa polskiego.

Udostępnienie przez projekt całego dzieła myśli Ratzingera, obecnego Papieża, jest zarazem pogłębieniem myśli jego poprzednika Jana Pawła II, a przez to i idei chrześcijańskiej Europy, w której Polska odgrywa obecnie decydujące znaczenie jako wyznacznik humanizmu i kultury naszego narodu. Myśl Ratzingera jest żywym świadectwem naszej chrześcijańskiej epoki, w tym polskiej.

Pierwszy tom Opera Omnia Josepha Ratzingera jest już w druku. Jego prezentacja odbędzie się w połowie lutego.
 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama