Nowy numer 23/2021 Archiwum

Jezus jest drogą pokoju

... wskazał dziś papież sprawując w bazylice watykańskiej Mszę św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Ojciec Święty nawiązał także do tegorocznej tematyki Światowego Dnia Pokoju, „Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju”, podkreślając konieczność solidnej formacji sumień młodego pokolenia. W Mszy św. liczny udział wzięli ambasadorzy akredytowani przy Stolicy Apostolskiej.

Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego z Księgi Liczb Benedykt XVI zauważył, że aby być błogosławionym trzeba stać w obecności Boga, otrzymać nad sobą Jego Imię i trwać w świetle, które wypływa z Jego oblicza, w przestrzeni rozjaśnionej Jego spojrzeniem, które emanuje łaskę i pokój. Doświadczali tego również pasterze w Betlejem, z Dzieciątka bowiem promieniuje nowe światło, które jaśnieje w ciemności nocy. „Od Niego pochodzi błogosławieństwo, od jego imienia, które oznacza «Bóg zbawia» i od Jego ludzkiego oblicza, w którym Bóg, Pan Wszechmogący nieba i ziemi zechciał przyjąć ciało, ukryć swą chwałę pod zasłoną naszego ciała, aby nam w pełni objawić swoją dobroć” – podkreślił papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że pierwszą, która została napełniona tym błogosławieństwem była Najświętsza Maryja Panna. Jest ona także Matką i wzorem Kościoła, który przyjmuje w wierze Słowo Boże i daje się Bogu jako „urodzajna ziemia” na której może On kontynuować swą tajemnicę zbawienia. Również Kościół uczestniczy w tajemnicy Boskiego macierzyństwa, poprzez przepowiadanie, które rozsiewa w świecie ziarno Ewangelii i sakramentów, przekazujące ludziom łaskę i życie Boże. Kościół przeżywa to macierzyństwo zwłaszcza w sakramencie Chrztu, rodząc
dzieci Boże przez wodę i Ducha Świętego, który woła w każdym z nich: «Abba, Ojcze! Ojcze»(Ga 4,6). Podobnie jak Maryja, Kościół jest pośrednikiem Bożego błogosławieństwa dla świata: otrzymuje je przyjmując Jezusa i przekazuje przynosząc Jezusa. On jest miłosierdziem i pokojem, jakiego świat nie może dać sobie sam i którego potrzebuje jak chleba, a nawet więcej jak chleba” – powiedział Benedykt XVI.

Papież zaznaczył, że pokój w swym najpełniejszym sensie jest syntezą i sumą wszystkich błogosławieństw. Dlatego również Kościół w pierwszy dzień roku modli się szczególnie o ten najwyższy dar i ukazuje światu Jezusa, który jest „naszym pokojem” (Ef 2,14) a jednocześnie drogą, którą można osiągnąć ten cel. Benedykt XVI odniósł się również do tematyki tegorocznego Światowego Dnia Pokoju – „Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju”. Podkreślił, że dla Kościoła jest to część misji, jaką otrzymał od Chrystusa i stanowi integralną część ewangelizacji. Podkreślił, że w obliczu aktualnych trudności i niepokojów podjęcie odpowiedzialności za wychowanie młodych do poznania prawdy, podstawowych wartości życiowych, do cnót intelektualnych, teologalnych i moralnych oznacza spoglądanie z nadzieją ku przyszłości. Do edukacji integralnej należy bowiem także wychowanie do sprawiedliwości i pokoju. W obliczu globalizacji i „kurczenia się świata” młodzi muszą się nauczyć pokojowego współistnienia, wzajemnego szacunku, dialogu i zrozumienia. Niestety rzeczywistość społeczna w której żyją może ich prowadzić do myślenia i działania przeciwnego, wręcz nietolerancyjnego i naznaczonego przemocą„Tylko solidne wychowanie ich sumienia, aby chronić je przed tymi zagrożeniami i umożliwić im walkę i liczący tylko i wyłącznie na siłę prawdy i dobra” – stwierdził papież.

Ojciec Święty podkreślił, że edukacja zaczyna się od rodziny i rozwija się w szkołach i innych miejscach formacji. Chodzi przede wszystkim, by pomóc młodym w rozwijaniu osobowości łączącej głębokie poczucie sprawiedliwości z poszanowaniem innych, z umiejętnością radzenia sobie w konfliktach bez arogancji, z wewnętrzną siłę do dawania świadectwa o dobru nawet wtedy, gdy wymaga to poświęcenia, przebaczenia i pojednania. W ten sposób mogą si oni stać naprawdę ludźmi pokoju i budowniczymi pokoju. Benedykt XVI wskazał, że istotną rolę w tym procesie mnogą także odegrań wspólnoty religijne. „Jezus bowiem jest drogą, którą można iść, otwartą na wszystkich: On jest drogą pokoju” – powiedział papież.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama