Nowy numer 39/2023 Archiwum

Biskupi o kapłaństwie i wyborach

CZĘSTOCHOWA. Rok Kapłański, dokument o walce z ubóstwem i zmiany w statucie Konferencji Episkopatu – to główne tematy obrad Rady Stałej i biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze.

Zasadniczym tematem spotkania biskupów na Jasnej Górze 2 maja było kapłaństwo i formacja osób wstępujących do seminariów. Ma to związek z zapowiedzianym przez Benedykta XVI Rokiem Kapłaństwa, który rozpocznie się 19 czerwca. Okazją jest 150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianneya, słynnego proboszcza z Ars. Biskupi rozmawiali o tzw. roku propedeutycznym w seminariach duchownych, który przed rozpoczęciem studiów ma być czasem intensywnej duchowej formacji kandydatów do kapłaństwa. Praktykę tę stosuje się w innych krajach. Jest tak również w kilku polskich seminariach. Np. w diecezji tarnowskiej semestr przygotowawczy wprowadzono już 11 lat temu i rozwiązanie takie się sprawdza.

Biskupi postanowili, że specjalny zespół złożony z rektorów seminariów pod kierunkiem bp. Wojciecha Polaka przygotuje konkretne propozycje rozwiązań. Rada Stała i biskupi diecezjalni zapoznali się z projektem dokumentu na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którego publikacja przewidziana jest na 2010 rok. Biskupi przypomnieli, że 4 czerwca przypada 20. rocznica wyborów do Sejmu i Senatu, które odmieniły nasz kraj. W tym kontekście zwrócono uwagę w komunikacie sporządzonym po spotkaniu, że wybory do Parlamentu Europejskiego są okazją do opowiedzenia się za określonym systemem zasad i wartości. Biskupi „apelują do wszystkich wiernych, by w tych wyborach wskazywali osoby w pełni reprezentujące stanowisko Kościoła katolickiego w sprawach etycznych oraz społecznych, szczególnie w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz troski o małżeństwo i rodzinę.

W ten sposób każdy z nas może w jakiejś mierze przyczynić się do odnowy chrześcijańskiego oblicza i kultury Europy”. Biskupi przypominają także, że w tym roku przypada 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, wydarzenia, które „stało się duchowym początkiem przemian w Polsce i całej Europie Środkowowschodniej”. Bp Budzik poinformował również o planowanych zmianach w statucie KEP. Skład Rady Stałej KEP zostanie poszerzony o prymasa Polski, kardynałów, którzy są biskupami diecezjalnymi, i dwóch biskupów pomocniczych. Powstanie nowe ciało – Rada Biskupów Diecezjalnych.

W tej chwili spotkania biskupów diecezjalnych, nie mają możliwości podejmowania żadnych decyzji. To ma się zmienić. Rada podejmowałaby wiążące decyzje o charakterze duszpasterskim, ale też administracyjnym czy finansowym. – Chodzi o to, że biskupi diecezjalni zarówno z punktu widzenia prawa, teologii, jak i w tradycji niosą główną odpowiedzialność za Kościół lokalny – tłumaczył sekretarz generalny KEP. Obecnie w polskim Episkopacie więcej jest biskupów pomocniczych (59) niż diecezjalnych (44). Bp Budzik zapowiedział, że nowy statut wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Ks. Tomasz Jaklewicz

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast