GN 40/2023 Otwarte Archiwum

Papież Benedykt XVI

Jest jeszcze jedna intencja, w której proszę was dziś o modlitwę: podroż do Ziemi Świętej, która odbędę, jak Bóg da, od przyszłego piątku 8 maja do piątku 15.

Śladem moich czcigodnych poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II jako pielgrzym odwiedzę najważniejsze miejsca święte naszej wiary. Moja wizyta ma na celu umocnienie i zachęcenie chrześcijan Ziemi Świętej, którzy muszą codziennie stawiać czoło niemałej liczbie trudności. Jako następca apostoła Piotra sprawię, by poczuli bliskość i wsparcie całego ciała Kościoła.

Oprócz tego będę pielgrzymem pokoju. W imię jedynego Boga, który jest Ojcem wszystkich, dam świadectwo zaangażowania Kościoła katolickiego na rzecz tych, którzy starają się praktykować dialog i pojednanie, aby osiągnąć stabilny i trwały pokój w sprawiedliwości i wzajemnym szacunku.

Wreszcie podróż ta nie może niemieć dużego znaczenia ekumenicznego i międzyreligijnego. Z tego punktu widzenia Jerozolima jest w pełnym tego słowa znaczeniu miastem symbolem: tam Chrystus umarł, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (por. J 11, 52).

Regina Caeli, 3 maja 2009 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast