Cytat na dziś

Niedziela 17 Grudnia 2023 r.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie (1Tes 5,16)

Poniedziałek 18 Grudnia 2023 r.

Pan wyzwoli biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki (Ps 72,12)

Wtorek 19 Grudnia 2023 r.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości (Ps 71,5)

Środa 20 Grudnia 2023 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy (Ps 24,1)

Czwartek 21 Grudnia 2023 r.

Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą
(Ps 33,20)

Piątek 22 Grudnia 2023 r.

Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza
(1Sm 2,6)

Sobota 23 Grudnia 2023 r.

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom
(Ps 25,8)