Cytat na dziś

Niedziela 3 Grudnia 2023 r.

Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? (Iz 63,17)

Poniedziałek 4 Grudnia 2023 r.

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy
(Iz 2,4)

Wtorek 5 Grudnia 2023 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom  (Łk 10,21)

Środa 6 Grudnia 2023 r.

Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela (Mt 15,31)

Czwartek 7 Grudnia 2023 r.

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21)

Piątek 8 Grudnia 2023 r.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, (...) byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu (Ef 1,11-12)

Sobota 9 Grudnia 2023 r.

Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza (Iz 30,20)