Słowa Najważniejsze

Sobota 30 marca 2024

Czytania »

s. Joanna Nowińska

|

30.03.2024 19:00 GN 12/2024 Otwarte

Bóg pokazał nam, nie sobie, że On jest życiem

Mk 16,1-7  

Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Czytaj: biblia.gosc.pl

Powstał! (…) Idzie przed wami.  Mk 16,6-7

Ewangelia z komentarzem. Bóg pokazał nam, nie sobie, że On jest życiem
Gość Niedzielny

Kto nam odsunie kamień? Kto sprawi, że nie stchórzymy wobec rzeczywistości, która okazała się inna, niż myśleliśmy? Kto nas poprowadzi, gdy piętrzą się wątpliwości i wkracza beznadzieja? Żywy Bóg! Wstał z martwych. Wyszedł żywy z realnej i faktycznej śmierci. Bóg zrealizował swój plan wejścia w cierpienie, wzięcia na siebie grzechów aż po maksimum konsekwencji – śmierć. Bóg pokazał nam, nie sobie, że On jest życiem i że Jego życie jest pierwsze i trwałe, i że na życie jesteśmy „zaprogramowani”. Zszokowane kobiety wyszły z pustego grobu i nikomu nic nie powiedziały (Mk 16,8), odważyły się dopiero, gdy zobaczyły żywego Jezusa. On taki chodzi pomiędzy nami. Spotkanie z Nim zmienia ogląd wszystkiego.