Słowa Najważniejsze

Czwartek 19 maja 2022

Czytania »

ks. Tomasz Koryciorz

|

19.05.2022 00:00 GN 19/2022 Otwarte

Radość - jeden z trudniejszych tematów wiary

J 15, 9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
J 15,11

Ewangelia z komentarzem. Radość to jeden z trudniejszych tematów wiary
Gość Niedzielny

Radość to jeden z trudniejszych tematów wiary. Na potwierdzenie tej tezy można zapytać, kiedy ostatnio słyszałem kazanie o radości. Henri Nouwen w książce „W drodze z Jezusem” pisze: „Radość jest związana z nowością. Nie mówi się: »O, znowu ta sama stara radość«. Nie! Tylko smutek jest stary, lecz nie ma starej radości. Radość jest zawsze nowa”. Może właśnie w tym tkwi trudność: smutek zapuszcza swój korzeń w kurczowym trzymaniu się naszych lęków i strachów, a radość przychodzi z ciągłego odkrywania na nowo prawdy: „Jestem mocno w rękach Boga” (matka Teresa z Kalkuty). Chwytam się Boga, a Bóg chwyta mnie. Ciągle na nowo.

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google