Słowa najważniejsze

« » Wrzesień 2022
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Czwartek 29 września 2022

Rozważania
Ujrzycie aniołów »
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września).
Propozycje śpiewów - 29 września »
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Królem i Zwycięzcą Bóg! »
Garść uwag do czytań święta Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała z cyklu "Biblijne konteksty".

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.