Słowa najważniejsze

« » Październik 2022
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Niedziela 2 października 2022

Rozważania
XXVII Niedziela Zwykła »
Chrystus przymnaża wiary. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Służyć z pokorą »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Pokorni słudzy »
27 Niedziela zwykła, rok C (Ha 1,2n; 2,2nn; 2 Tm 1,6–8.13–14; Łk 17,5–10)
Wierzyć to znaczy... »
Garść uwag do czytań na XXVII niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Wiara mnoży wiarę »
Przymnóż nam wiary. Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy... Dialog głuchych? Bynajmniej.
Ufaj Bogu. Biblijny wideokomentarz »
XXVII niedziela zwykła roku C... Wiara przenosi góry? No to nie ma dla wierzących rzeczy niemożliwych.
Od słowa do Słowa. 27 niedziela zwykła C »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.