Słowa najważniejsze

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Niedziela 28 sierpnia 2022

Rozważania
XXII Niedziela Zwykła »
Uczta, lekcja pokory. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Bezinteresowność »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Pokora - cnota niemodna »
22 Niedziela zwykła, rok C (Syr 3,17–18.20.28–29; Hbr 12,18–19.22–24a ; Łk 14,1.7–14)
Chwała dla pokornych »
Garść uwag do czytań na XXII niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Nie bądź balon. Wideokomentarz »
XXII niedziela zwykła roku C... Wielkość w oczach ludzi nie ma znaczenia. Ważne czy jestem wielki w oczach Bożych.
Z jednej jesteśmy gliny. Wideokomentarz »
Bóg kocha pokorę. Czyli widzenie siebie w prawdzie.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.