Słowa najważniejsze

« » Marzec 2022
N P W Ś C P S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Niedziela 27 marca 2022

Rozważania
IV Niedziela Wielkiego Postu »
Wróć synu z daleka... Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela w Poście »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - rok C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Nasze powroty »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Radosny powrót do Boga »
4 Niedziela Wielkiego Postu, rok C (Joz 5,9a.10–12; 2 Kor 5,17–21; Łk 15,1–3.11–32)
W nowym stylu »
Garść uwag do czytań na IV niedzielę Wielkiego Postu roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Nowość życia. Biblijny wideokomentarz »
Jeśli oglądać się wstecz, to po to, by nie zapomnieć o Bożej łaskawości. Ważne jednak, by tu i teraz żyć po Bożemu.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.