Słowa najważniejsze

« » Marzec 2022
N P W Ś C P S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Niedziela 13 marca 2022

Rozważania
II Niedziela Wielkiego Postu »
Święty czas. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Zaproszenie do przemiany »
Sześć propozycji homilii na II Niedzielę Wielkiego Postu. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia »
2 Niedziela Wielkiego Postu, rok C (Rdz 15,5–12; Flp 3,17–4,1; Łk 9,28b–36)
Każdy ma swój Tabor »
Garść uwag do czytań na II niedzielę Wielkiego Postu roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Wierny obietnicom. Wideokomentarz »
Druga niedziela Wielkiego Postu. Wędrujemy z uczniami Jezusa na Tabor...

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.