Nowy numer 4/2023 Archiwum

Dialog jest drogą Kościoła

Dialog jest drogą Kościoła, toteż wrogość wobec dialogu jest niezgodna z nauczaniem Kościoła. Przypomniał o tym znany biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski w drugim dniu konferencji o dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim w Toruniu. Uczestnicy spotkania skupili się na praktycznych aspektach dialogu międzyreligijnego.

Sesję przedpołudniową poprowadził dr hab. Selim Chazbijewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prelegenci przedstawili praktyczne aspekty dialogu między wyznawcami dwóch największych religii świata. Referaty wygłosili m.in. dr hab. Kazimierz Banek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW.

"Dialog, pojmowany jako rozmowa, istniał między wyznawcami chrześcijaństwa i islamu od zawsze. Pewną nowością jest zastanawianie się nad zasadami jego prowadzenia" – mówił naukowiec z Warszawy. Zaznaczył, że skoro nawet w rodzinie, wśród ludzi, darzących się miłością i szacunkiem, dochodzi do napięć, to tym bardziej nie brakuje konfliktów między wyznawcami różnych religii. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że pokój między wyznawcami różnych religii był zawsze ideałem. "Zawsze wiedziano, ze trzeba zabiegać o pokój. Ludzie religijni wiedzieli jednak, że osiągnięcie go na płaszczyźnie czysto ludzkiej jest niemożliwe, dlatego zwracano się w modlitwie do Boga" – dodał ks. Chrostowski.

Wskazał następnie trzy zasady owocności dialogu. Po pierwsze, konieczne jest poznawanie i zrozumienie partnerów tak, jak przedstawiają oni sami siebie. Drugą zasadą jest uszanowanie partnerów w ich odmienności i odrębności oraz wymaganie szacunku wobec siebie. Po trzecie, trzeba nawiązywać współpracę tam, gdzie to możliwe i niezbędne, by uwiarygodnić wzajemne odniesienie do siebie. "Dialog nie rozwija się w próżni. Konieczny jest wzgląd na przeszłość i na teraźniejszość, dlatego, jeśli ma być dobrze pojęty, potrzebuje rzeczników, promotorów, ludzi, którzy widzą i czują więcej; ludzi, którzy będą przecierać już istniejący szlak" – dodał biblista.

Dr hab. Kazimierz Banek mówił o wyznawcach islamu na Krymie w kontekście dialogu międzyreligijnego. Islam dotarł tam w czasie, gdy chrześcijaństwo było obecne na tamtych ziemiach od prawie tysiąca lat. Konflikty, jakie pojawiały się między wyznawcami obu religii, miały podłoże nie religijne, ale ekonomiczne i gospodarcze. Rozpoczęła się walka o wpływy, co w późniejszym czasie doprowadziło także do konfliktu na tle religijnym - podkreślił prelegent.

Podczas sesji popołudniowej dyskutowano o stosunkach między muzułmanami a chrześcijanami w Wielkim Księstwie Litewskim. Zwrócono uwagę na obecność wątków chrześcijańskich w sztuce muzułmańskiej i na wizerunek świata arabskiego w sztuce i kulturze europejskiej XX wieku. "Wizerunek ten może stać się kluczem do zrozumienia związków między światem muzułmańskim a chrześcijańskim" – mówiła Hanna Szczerbak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dyskusji na zakończenie konferencji podkreślano, że dialog chrześcijańsko-muzułmański jest trudny, gdyż potrzebny jest najpierw wartościowy dialog między chrześcijanami różnych wyznań i dialog w świecie islamu.

Podczas dwudniowej konferencji spotkali się wybitni przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki: orientaliści, kulturoznawcy, religioznawcy, politolodzy, historycy oraz znawcy dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Konferencję zorganizowała Pracownia Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Instytutem Dialogu „Dunaj”. Była ona kontynuacją ubiegłorocznego wydarzenia, zatytułowanego „Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawsko–pomorskiego i Michał Zaleski - prezydent Torunia.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy