Zakon Maltański świętuje

W uroczystość św. Jana Chrzciciela rycerze Zakonu Maltańskiego obchodzili swoje święto patronalne i z tej okazji odprawiona została Msza św. w katedrze polowej WP.

Kanclerz kurii polowej ks. Jan Dohnalik przewodniczył Mszy św. w katedrze polowej WP, podczas której damy i kawalerowie Zakonu Maltańskiego modlili się w intencji podejmowanych inicjatyw charytatywnych oraz o pomyślność w nadchodzącym roku dla całej wspólnoty zakonnej.

Do katedry polowej przybyło 24 czerwca liczne grono przedstawicieli Zakonu z jego ambasadorem w Polsce Vincenzo Manno, który w imieniu dam i kawalerów maltańskich podziękował kanclerzowi kurii za odprawienie Mszy św.

Ambasador wyraził wdzięczność przybyłym gościom szefowi BBN gen. Stanisławowi Koziejowi oraz dyrektorowi generalnemu MON Jackowi Olbrychtowi za obecność w tak ważnym dla zgromadzenia dniu. – Ten dzień należy do najważniejszych w roku dla całego naszego Zakonu, dlatego dziękuję za Wasze przybycie – powiedział Manno.

Manno podsumował miniony rok. Powiedział, że członkowie zakonu kontynuowali wiele przedsięwzięć związanych z działalnością humanitarną, wymienił tu m. in. pomoc udzieloną na Haiti, w Pakistanie oraz w Afryce: w Kenii i w Demokratycznej Republice Konga. Podkreślił, że właśnie na Haiti w ramach akcji humanitarnej, potrzebnej po trzęsieniu ziemi, jakie dotknęło wyspę, szczególnie dało się odczuć działalność Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich. Podziękował damom i kawalerom zakonu za ich ofiarność.

Vincenzo Manno zauważył, że obecnie najpilniejszym problemem staje się pomoc udzielana uchodźcom z Afryki północnej, którzy docierają do Europy po niepokojach, które mają tam miejsce od kilku miesięcy.

Nawiązując do postaci patrona Zakonu, św. Jana, kanclerz kurii polowej podkreślił, że był on wielkim świadkiem prawdy o Chrystusie. – Był on świadkiem słowa, ale przede wszystkim był świadkiem poprzez przykład swojego życia. Ta jedność głoszonego słowa i przykład życia zjednywała mu uczniów, którzy za nim szli – podkreślił.

Ks. Dohnalik przypomniał, że św. Jan Chrzciciel zginął za niezłomne głoszenie prawdy, zwrócił też uwagę, że w działalności św. Jana widać ogromną pokorę. – Kiedy śledzi się tysiącletnie dzieje Zakonu Maltańskiego, to widać historię podobnego, składanego z mocą świadectwa, najpierw w Ziemi Świętej, potem na Rodos i Malcie, a obecnie w wielu miejscach świata, gdzie trafia pomoc organizowana przez Zakon – przypomniał.

« 1 2 »