Chcą, by Pan ich prowadził w powołaniu przejdź do galerii

15 czerwca miał miejsce Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników we Wrocławiu. To wydarzenie, które od lat stanowi serce salezjańskiej wspólnoty. Była to okazja do refleksji, wymiany doświadczeń i budowania więzi, które kształtują życie duchowe i apostolskie. 

Tematem przewodnim Kongresu było hasło „Wspólnota. Misja. Posługa”, które miało na celu zainspirowanie salezjanów współpracowników i salezjanek współpracownic do jeszcze głębszego zaangażowania w salezjańskie powołanie. 

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy poprowadzonej przez Kamilę Radożycką, radca do spraw formacji, następnie przybyłych gości powiła koordynator rady prowincjalnej Agata Kołakowska. 

Słówko wygłosił również do zebranych ks. inspektor Bartłomiej Polański SDB, który podkreślił, że cieszy się z obecności salezjanów współpracowników, salezjanek współpracownic, księży delegatów i sióstr delegatek. Życzył, by ten czas przyniósł owoce według woli Bożej. Następnie został odczytany list, który napisała siostra inspektorka Anna Szczęsna. Zwróciła w nim uwagę, że „potrzeba zaangażowanie ludzi świeckich dla dobra młodych ludzi”. 

Agata Kołakowska doceniła także zaangażowanie sióstr we wsparcie SSW. Dziękowała za odpowiedzi na zaproszenia i listy. Wskazała, że potrzebny jest dialog i słuchanie. Życzyła, by obrady kongresu przyniosły owoce i duchowe umocnienie. 

Ks. Piotr Lorek SDB zwrócił uwagę, ze kongres jest czasem refleksji i słuchaniem siebie nawzajem, by móc wyciągnąć wnioski, co należy usprawnić, zastanowić się nad pełnionym rolami w radach lokalnych, a także był stał się inspiracją. 

Po zawiązaniu wspólnoty miała miejsce Eucharystia. Słowo wygłosił do zebranych ks. inspektor. Zwrócił uwagę nawiązując do Ewangelii, że nie potrzeba przysięgać, jeśli za naszymi słowami idą czyny. „Potrzeba solidarności w słowach”. Zachęcił, by „to spotkanie wykorzystać do budowy silnych więzi z Bogiem i między sobą”.

Po Eucharystii uczestnicy zostali zapoznani z prezentacją o poszczególnych rolach w radach lokalnych. Po której nastąpiła praca w grupach. Dyskutowano w nich o każdej z pełnionych ról, jakie problemy się pojawiają, co wychodzi, co należy usprawnić. Wnioski przedstawiono po obiedzie. Uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z kalendarzem na najbliższy rok.

Głos zabrała również Marta Budzeń, poprzednia koordynatorka rady prowincjalnej, która przypomniała sen księdza Bosko, o tym, że Pan Bóg sobie wymarzył Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. A także, że ks. Bosko zgodził się na plan Boga i zaufał w tym wszystkim Wspomożycielce. Marta zachęcała, by zebrani goście dali się poprowadzić Bogu. 

Na koniec uczestnicy odmówili wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a ks. Piotr Lorek udzielił wszystkim błogosławieństwa. Można mieć nadzieję, że ze wspólnych obrad i modlitwy będą dobre owoce. 
 

« 1 »

Małgorzata Gajos Małgorzata Gajos