Papież na Forum Chrześcijańskie w Ghanie: potrzeba wspólnego świadectwa

Jedność jest niezbędnym elementem do przyjęcia wizji Królestwa Bożego. Dlatego też istnieje nieodłączna więź między ekumenizmem a misją chrześcijańską. Papież Franciszek pisze o tym w przesłaniu na IV Światowe Zgromadzenie Globalnego Forum Chrześcijańskiego. Wydarzenie odbywa się w stolicy Ghany.

To ogólnoświatowe przedsięwzięcie ekumeniczne jest współtworzone przez chrześcijan wszystkich wyznań. Zostało zapoczątkowane w 1998 roku. Ma swoje lokalne odpowiedniki w wielu krajach świata. W Polsce jest nim Polskie Forum Chrześcijańskie.

W przesłaniu Papież przypomina, że zgromadzenie w Akrze uczestników z całego świata odzwierciedla piękną mozaikę współczesnego chrześcijaństwa z jego bogatą różnorodnością, a jednocześnie opiera się na naszej wspólnej tożsamości jako naśladowców Jezusa Chrystusa. Franciszek przypomina, że temat tegorocznego wydarzenia „Aby świat poznał” wzywa chrześcijan do ucieleśnienia jedności i miłości Trójjedynego Boga w życiu osobistym i kościelnym, aby dawać wspólne świadectwo w świecie naznaczonym podziałami i rywalizacją. „Niech to spotkanie pogłębi waszą wiarę i ożywi waszą braterską miłość podczas wspólnej modlitwy, wymiany osobistych doświadczeń i podejmowania wyzwań stojących przed globalną społecznością chrześcijańską” – zachęca Franciszek w przesłaniu wyrażając nadzieję, że to światowe spotkanie przyczyni się do budowania widocznej jedności między wszystkimi chrześcijanami.

« 1 »

Vatican News