Nowy numer 3/2021 Archiwum

Boska Prawica

W okresie międzywojennym pojawiła się w Polsce reklama polityczna, która zaczynała się mniej więcej tak: Prawicą się żegnasz. Prawicą pracujesz. Prawicą się bronisz. Prawicę wyciągasz do zgody. Na Prawicy staną zbawieni. Na lewicy potępieni.

Ktoś wykorzystał motyw, który w Biblii ma swoją prawdziwą ojczyznę, a który obecny jest również w Liście do Efezjan. Paweł pisze, iż Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych i „posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich”.

O prawej ręce mówi się w Biblii przed wszystkim jako o symbolu potęgi i pomocy: „Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół” (Wj 15,6); „Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera” (Ps 63,9). Prawica była także symbolem zgody, o czym niejednokrotnie możemy przekonać się, czytając zwłaszcza Księgi Machabejskie: „Teraz więc podajmy prawicę tym ludziom, zawrzyjmy pokój z nimi i z całym ich narodem” (1Ma 6,58); „Zgodził się więc zawrzeć z nimi pokój. Podawszy sobie prawice oddalili się do swoich namiotów” (2 Ma 12,12). Biblia również wyraża myśl o znajdywaniu się po prawej stronie drugiego.

Z jednej strony mówi, że to Bóg stoi po prawicy człowieka: „Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy” (Ps 16,8). Z drugiej jednak strony ten sam psalmista powie: „Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy” (Ps 16,11). A więc i człowiek może znajdywać się po prawej stronie Boga. Ten sam podwójny motyw spotykamy w Dziejach Apostolskich, kiedy to św. Piotr zacytuje Pismo o Jezusie: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał”, a parę wersetów dalej napisze: „Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go” (Dz 2,33). Odtąd Nowy Testament wielokrotnie i konsekwentnie będzie mówił o Jezusie jako tym, który zasiada po prawicy Boga (Dz 5,31; 7,55-56; Rz 8,34; Kol 3,1; Hbr 1,3; 8,1; 10,12; 12,2; 1 P 3,22). Zresztą sam Jezus powiedział: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego” (Mt 26,64).

Chrystus zatem zasiada po tej stronie Boga, która oznacza honor, władzę, potęgę i cześć. Dlatego jest ponad wszystkim i nic nie jest potężniejsze od Niego. W tym kontekście można zrozumieć, dlaczego chrześcijanie powinni mieć oczy zwrócone zawsze w stronę prawicy, oczywiście Boskiej Prawicy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama