Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Zmiany w prawie dot. Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Papież wydał Motu proprio Munus Tribunalis. Wprowadza ono pewne zmiany techniczno-leksykalne do norm regulujących funkcjonowanie Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, który rozstrzyga spory wynikające z aktów kościelnej władzy administracyjnej.

Papieski dokument dostosowuje i harmonizuje prawo Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z reformą Kurii wprowadzoną przez Konstytucję Praedicate Evangelium. „Pełniąc funkcję Najwyższego Trybunału Kościoła – pisze Franciszek w przedmowie – Trybunał Sygnatury Apostolska służy najwyższemu urzędowi pasterskiemu Papieża i jego powszechnej misji w świecie. W ten sposób, rozstrzygając spory powstałe w związku z aktem kościelnej władzy administracyjnej, Najwyższy Trybunał wydaje prawomocny wyrok w sprawie decyzji wydanych przez instytucje kurialne służące Następcy Piotra i Kościołowi powszechnemu”.

Papież zastępuje słowo „duchowni” słowem „prezbiterzy” w art. 1 właściwej ustawy; słowo „dykasteria” słowem „trybunał” w art. 3 i słowem „Sygnatura Apostolska” w art. 32; wyrażenie „wydane przez dykasterie Kurii Rzymskiej” zastępuje wyrażeniem „wydane przez instytucje kurialne” w art. 34; wyrażenia „wydane przez Kurię Rzymską” zastępuje wyrażeniem „wydane przez instytucje kurialne” w art. 34. 34; wyrażenie „popierać i zatwierdzać ustanawianie trybunałów międzydiecezjalnych” wyrażeniem „zatwierdzać ustanawianie trybunałów wszelkiego rodzaju ustanowionych przez biskupów kilku diecezji” w art. 35; słowo „Dykasteria” zastępuje wyrażeniem „Instytucje Kurialne” w art. 79, 80, 81, 92 i 105.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama