Czas Apokalipsy #16. „Sąd Boży”

Adwent z „Gościem”: Marcin Jakimowicz opowiada o Księdze Apokalipsy.

My nie jesteśmy sprawiedliwi, ale zostaliśmy usprawiedliwieni. Pan Bóg cały czas nas  usprawiedliwia we Krwi Baranka. Jego łaska wylewa się na nas każdego dnia.

Marcin Jakimowicz, Czas Apokalipsy #16 - "Sąd Boży"
Gość Niedzielny

ZOBACZ wszystkie odcinki cyklu

« 1 »

DB