Nowy numer 48/2023 Archiwum

Zniesiony zakaz pracy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Po podpisie Ustawy o świadczeniu wspierającym przez Prezydenta RP możemy z radością powiedzieć, że główny postulat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” został spełniony: rodzice chorych dzieci, jeśli będą chcieli, będą mogli i pobierać zasiłek pielęgnacyjny, i podjąć pracę – przekazali KAI Wojciech Zięba, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” i jego zastępca Magdalena Guziak-Nowak.

Celem inicjatywy była właśnie możliwość podjęcia pracy zarobkowej przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne.Zdaniem Wojciecha Zięby, przyjęte rozwiązanie znacząco poprawia sytuację rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. - Jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć w tym udział - napisali w przesłanym KAI komunikacie Wojciech Zięba i Magdalena Guziak-Nowak, pełnomocnik i zastępca pełnomocnika Komitetu.

Kolejną korzystną zmianą - dodają pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” - jest objęcie zasiłkiem rodzin prowadzących działalność rolniczą a także, co równie ważne, objęcie zasiłkiem wszystkich chorych dzieci w rodzinie.

- Bardzo nas cieszy zwiększenie podmiotowości osób z niepełnosprawnością poprzez przyznanie świadczenia wspierającego bezpośrednio im, nie zaś opiekunom - stwierdzają Wojciech Zięba i Magdalena Guziak-Nowak.

Jednak dodają, że ustawa o świadczeniu wspierającym, mimo zalet, ma też wady. - W politycznym starciu uzyskaliśmy maksimum tego, co można było w obecnych warunkach. Podstawową wadą jest zbyt wysoki próg dostępu do świadczenia wspierającego dla dorosłych. Sejm odrzucił postulowane przez nas – i całą stronę społeczną – poprawki o przyznaniu świadczenia wspierającego osobom, które uzyskały minimum 50 pkt. w skali określającej potrzebę wsparcia. Jeśli w praktyce okaże się, że taka konstrukcja przepisów niewystarczająca dla potrzebujących, będziemy o tym informować i dążyć do zmiany prawa. Przypominamy, że skala ta jest ustalana na poziomie rozporządzenia właściwego ministra i do jej zmiany nie trzeba nowelizacji ustawy - wyjaśniają Zięba i Guziak-Nowak.

Pełnomocnicy dziękują w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” wszystkim, bez których zaangażowania przyjęte zmiany w prawie nie stałyby się faktem.

O sprawie pisaliśmy tu:

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama