Nowy numer 39/2023 Archiwum

Szefowa MRiPS: dobro dzieci to wyznacznik wszystkich naszych działań

Dobro dzieci to wyznacznik wszystkich naszych działań. Cały szereg prorodzinnych programów kierujemy właśnie do nich. Dzieci są naszą przyszłością, więc traktujemy to jako dobrą inwestycję - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS złożyła dzieciom życzenia w dniu ich święta i przypomniała o najważniejszych działaniach, które mają poprawić sytuację rodzin.

"1 czerwca obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt - Dzień Dziecka. Z radością z tej okazji wszystkim najmłodszym składam serdeczne życzenia. Życzę, abyście dorastali otoczeni troską i miłością, jaką możecie znaleźć tylko w rodzinie. Korzystajcie z przypisanej Wam beztroski i cieszcie się każdym dniem" - podkreśliła minister Maląg.

"W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej o dzieciach myślimy nie tylko od święta. Dobro dzieci to wyznacznik wszystkich naszych działań. Cały szereg prorodzinnych rządowych programów kierujemy właśnie do nich. Na sam program "Rodzina 500 plus", przeznaczyliśmy już 230,6 mld zł, ale nie zapisujemy tego po stronie kosztów. Dzieci są naszą przyszłością, więc traktujemy to jako dobrą inwestycję" - zaznaczyła szefowa MRiPS.

Jak dodała, programy są nie tylko kontynuowane, ale także rozwijane. "Wprowadzamy też nowe rozwiązania po to, żeby rodzicom było łatwiej zdecydować się na dzieci, a później je wychowywać, godząc to z pracą. W tym celu zmieniliśmy Kodeks pracy, wprowadzając do niego pracę zdalną i nowe - obligatoryjne dla pracodawców - urlopy przysługujące rodzicom" - wskazała minister.

Zaznaczyła, że temu służy też nowa edycja programu "Maluch plus", z większym budżetem, sięgającym 5,5 mld zł i ułatwieniami dla samorządów.

Minister przypomniała także o rodzinnym kapitale opiekuńczym, na który skierowano do tej pory 4,2 mld zł. Przysługuje rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca. Wysokość tego świadczenia to 12 tys. zł. Rodzice sami wybierają, czy chcą otrzymywać po tysiąc zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

"Uczniowie mogą liczyć na program +Dobry start+, na który przeznaczyliśmy 6,6 mld zł" - podała minister.

W Polsce dostępnych jest wiele świadczeń na dzieci. Najpopularniejsze świadczenie rodzicielskie z programu "Rodzina 500 plus" przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależnie od dochodu rodziny. Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze zostanie podwyższone do wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.

Ponadto w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto, rodzicom przysługuje tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka.

Kolejnym świadczeniem dla młodych rodziców jest "kosiniakowe". Przysługuje ono - w wysokości 1000 zł - osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia tego mogą skorzystać na przykład osoby bezrobotne, studenci czy pracujący na umowę o dzieło.

Rodzicom do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub ukończenia nauki w szkole, (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), przysługuje zasiłek rodzinny.

Warunkiem uzyskania prawa do pobierania zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. Nie oznacza to, że osoby, które przekroczą ten próg nie mają prawa do zasiłku. W ich przypadku obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę".

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko od 5. do 18. roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia.

Z kolei rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast