Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która zakłada wprowadzenie prawa do dodatku dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach, niezależnie od tego, czy pracują.

W głosowaniu udział wzięło 446 posłów. Za nowelą zagłosowało 445 posłów, 1 poseł był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie tego projektu. We wtorek propozycję pozytywnie zaopiniowały połączone sejmowe komisje - obrony oraz polityki społecznej i rodziny.

Uchwalona przez Sejm w piątek nowelizacja zakłada, że wszyscy poszkodowani weterani będą mogli otrzymać specjalny dodatek - również ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego.

Dotychczas taki dodatek przysługiwał tylko tym weteranom, którzy nie pracują. Nowelizacja zakłada wprowadzenie prawa do wypłaty dodatku dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, niezależnie od tego, czy pozostają w czynnej służbie albo pracują, czy nie.

Wysokość dodatku dla weteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu.

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz podczas czwartkowej debaty w Sejmie wskazywał, że "ustawa ta dotyczy 560 osób z strony Ministerstwa Obrony Narodowej i 40 osób z podległości ministra spraw wewnętrznych i administracji".

Dodał, że świadczenie miałoby być wypłacane w formule kwartalnej. Wskazał też, że całościowa roczna kwota na to świadczenie, dla tych dodatkowych osób to 1 mln 800 tys. zł.

« 1 »
TAGI: