Nowy numer 21/2023 Archiwum

5 sposobów na poprawę doświadczeń pracowników w 2023 roku

Sprawdź, które sposoby na poprawę doświadczeń pracowników, sprawdzą się w 2023 roku.

Plan artykułu:

 1. Czym są doświadczenia pracowników?
 2. Co wpływa na doświadczenia pracowników?
 3. Aktualne statystyki
 4. 5 sposobów na poprawę doświadczeń pracowników
 5. Doświadczenie pracowników: podsumowanie

Czym są doświadczenia pracowników?

Doświadczenie pracownika (ang. Employee Experience) to połączenie tego wszystkiego, czego uczy się on i doznaje w miejscu pracy. Doświadczeniem będą m.in. interakcje z przełożonymi i współpracownikami, kontakty z klientami, uczestnictwo w procesach, kultura organizacyjna firmy, możliwości rozwoju, warunki pracy itd.

Doświadczenie pracownika dotyczy całego cyklu życia pracownika w firmie – od momentu, kiedy decyduje się on wziąć udział w rekrutacji, aż do momentu pożegnania z pracodawcą.

 • Pierwszym etapem nabywania doświadczeń jest rekrutacja – tu doświadczenie determinują jakość procesu, czas trwania oraz sposób komunikacji.
 • Kolejny etap to onboarding, gdzie kandydat zaczyna wyrabiać sobie opinię o pracodawcy, sposobie organizacji procesów, jakości relacji w zespole.
 • Rozwój i utrzymanie to czas, kiedy pracownik staje się częścią firmy i ma wpływ na jej funkcjonowanie. Na doświadczenie wpływają relacje ze współpracownikami, przydzielane zadania, polityki wewnętrzne, możliwości rozwoju i awansu.
 • Ostatni etap to moment opuszczenia firmy – rozwiązanie umowy lub przejście na emeryturę. Doświadczenia będą zależne od jakości procesów wyjścia, formy i tonu komunikacji oraz od relacji na linii pracownik-przełożeni.

Doświadczenia pracowników mają ogromny wpływ na satysfakcję i motywację pracowników. Im bardziej pozytywne doświadczenia, tym pracownicy są bardziej skłonni angażować się w pracę i podejmować dodatkowe działania na rzecz firmy, w tym do polecać ją innym osobom. Negatywne doświadczenia przełożą się na zniechęcenie, rozczarowanie i brak produktywności, a w najgorszym przypadku – na wzrost wskaźnika rotacji.

Co wpływa na doświadczenia pracowników?

Doświadczenia pracowników kształtują ich codzienne interakcje i relacje w miejscu pracy, ale nie tylko. Wśród istotnych czynników, wpływających na jakość doświadczeń są m.in.:

 • Kultura organizacyjna firmy – w tym: wartości, misja i wizja firmy, czyli standardy zachowań, procedury postępowania i wdrożone polityki (wynagrodzeń, urlopów itp.). Rozwój kultury firmy wpływa na to, jak ludzie czują się w swojej pracy – czy się angażują i czy są z niej zadowoleni.
 • Warunki pracy i wykorzystywana technologia – to wszystkie aspekty fizyczne środowiska pracy, tj.: miejsce pracy, poziom hałasu, odczuwalność temperatury, jakość oświetlenia, dostępność narzędzi pracy, infrastruktura pracownicza (zaplecze sanitarne, kuchnia pracownicza itp.). Aby w tym obszarze doświadczenia pracowników były pozytywne, firma powinna kłaść szczególny nacisk na egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet jeśli pracownik wykonuje zadania zdalnie, firma powinna zapewnić mu odpowiednie warunki pracy, np. sprzęt służbowy.
 • Warunki rozwoju i polityka kadrowa – firma, która oferuje możliwości rozwoju zawodowego i przejrzystą ścieżkę kariery, zapewnia pracownikom dobre doświadczenia, przez co może liczyć na ich większe zaangażowanie i zadowolenie z pracy.
 • Przywództwo i komunikacja – styl przywództwa i komunikacji, jakość zarządzania, umiejętności menedżerskie przełożonych oraz „tone of voice” marki pracodawcy również kreują doświadczenia pracowników.
 • Polityka wynagrodzeń – sprawiedliwy i transparentny system wynagrodzeń oraz dostosowana oferta benefitów pracowniczych budują pozytywne doświadczenia pracowników.
 • Polityka well-beingu – pracodawcy tworzą pozytywne doświadczenia pracowników wspierając ich w dążeniu do zachowania balansu między życiem prywatnym a zawodowym.

Aktualne statystyki

Raport Gi Group Holding (BAROMETR RYNKU PRACY 2023, edycja 17) wskazuje, że 4/10 badanych pracowników deklaruje chęć zmiany miejsca pracy najdalej w ciągu najbliższych 2 lat. Dla 43% mężczyzn i 60% kobiet głównym powodem decyzji było niewystarczające wynagrodzenie. Na argument o braku możliwości awansu powoływało się 37% kobiet i 30% mężczyzn. Pozostałymi powodami były chęć samorealizacji, nadmiar obowiązków, długi dojazd do pracy, redukcja etatów oraz brak możliwości pracy zdalnej/hybrydowej w obecnym miejscu zatrudnienia.

Jednak wymienione czynniki, choć wpływające na rotację, często nie są traktowane przez firmy jako narzędzia w walce o lojalność pracowników. Aż 41% firm nie posiada sprecyzowanych planów przeciwdziałania rotacji pracowników, a im mniejsza firma, tym częściej nie planuje się tego typu działań. To może dziwić, bo rzeczywiste koszty utraty pracownika są wysokie i firmie zwyczajnie bardziej opłaca się inwestować w utrzymanie zespołu, niż w kolejne rekrutacje.

5 sposobów na poprawę doświadczeń pracowników w 2023 roku

Poprawa doświadczeń pracowników to klucz do rozwoju i przetrwania firmy. Można ją osiągnąć dzięki różnym strategiom, mi.in. poprzez:

 • budowanie zaufania i otwartą komunikację,
 • zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych i faktyczne korzystanie ze wskazówek zespołu,
 • inwestowanie w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników,
 • priorytetowe traktowanie różnorodności, równości i integracji,
 • tworzenie wspierającej kultury pracy,
 • nadawanie pracy większego znaczenia,
 • zapewnianie możliwości rozwoju.

A jak rozwijać pozytywne doświadczenia pracowników w 2023? Specjaliści HR przewidzieli kilka dominujących trendów.

Elastyczność czasu pracy to wymóg czasów

Elastyczność czasu pracy to nie tylko możliwość pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym, ale dostosowanie harmonogramu do potrzeb pracownika. Może być to np. 4-dniowy tydzień pracy lub praca w dowolnych godzinach. Umożliwienie pracownikom wyboru godzin pracy, ułatwia im pogodzenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego, a to poprawia ich doświadczenia.

Rekrutacja z naciskiem na umiejętności, a nie wykształcenie

Postępujący rozwój technologii usunął bariery zawodowe i płacowe dla wielu pracowników. Niektóre stanowiska nie wymagają w ogóle wykształcenia wyższego, a kandydaci są oceniani pod kątem ich doświadczenia, dopasowania kulturowego do firmy oraz etyki pracy.

Akademickie dyplomy przestają się liczyć, ponieważ zatrudnianie na podstawie umiejętności (ang. skills-based hiring):

 • poszerza pulę talentów w firmie,
 • przyśpiesza przebieg rekrutacji,
 • zwiększa różnorodność wśród pracowników,
 • zwiększa kreatywność oraz innowacyjność zespołu.

Docenianie różnorodności przez pracodawców jest kluczowe dla poprawy doświadczenia pracowników i tworzenia wspierającego środowiska pracy.

Dobre samopoczucie pracowników to priorytet

Zdrowi pracownicy są bardziej skłonni do zaangażowania, motywacji i osiągania jak najlepszych wyników. Inwestowanie w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników poprawia doświadczenia pracowników i promuje wydajność w miejscu pracy. Firma może np.:

 • zachęcać do aktywności fizycznej,
 • wdrożyć programy mindfulness lub warsztaty redukcji stresu,
 • oferować zdrowe opcje żywieniowe w miejscu pracy,
 • zezwalać na elastyczną organizację pracy.

Feedback is king

Zachęcanie pracowników do przekazywania informacji zwrotnych i podejmowanie działań na ich podstawie, to bardzo ważny element, poprawiający doświadczenia pracowników. Jeśli pracownicy czują się wysłuchani, a ich opinie są uwzględniane, to bardziej ufają firmie i czują się potrzebni.

Zbieranie feedbacku może mieć formę rozmów 1:1 albo ankiet pracowniczych. Aby proces był przyjazny i wygodny, warto wykorzystywać oprogramowanie HR (np. moduł PeoplePulse od PeopleForce).

Nadanie pracy sensu

Nadanie pracy większego znaczenia zapobiega zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników. Kiedy czują oni, że ich działania mają cel i sens, są bardziej zmotywowani. Jak to osiągnąć? Firma może:

 • przydzielać zadania i projekty, które mają określony i zrozumiały dla pracownika cel,
 • zachęcać pracowników do proaktywności, zwiększając ich możliwości decyzyjne,
 • budować zdrowe relacje partnerskie w zespole,
 • doceniać wpływ pracy poszczególnych członków zespołu na funkcjonowanie firmy i realizację jej celów biznesowych.

Doświadczenie pracowników: podsumowanie

Kolejne pokolenia pracowników są coraz bardziej świadome, że miejsce pracy i kultura organizacyjna mają wpływ na ich ogólne samopoczucie i satysfakcję z pracy. Mówią głośno o tym, że jakość doświadczeń pracowniczych przekłada się bezpośrednio na rozwój firm. W rezultacie firmy podejmują różne działania, aby te doświadczenia poprawiać. Chociaż jest to proces ciągły i wymagający pewnego wysiłku, przynosi on firmom korzyści w postaci zaangażowania, motywacji i lojalności pracowników.

Artykuł sponsorowany (whp)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast