Biblia w języku Majów

Kościół katolicki Gwatemali może odtąd posługiwać się w ewangelizacji indiańskich tubylców nowoczesnym przekładem całej Biblii na język kicze.

Jest to najbardziej rozpowszechniony z 22 języków używanych przez Majów. Tłumaczenie stanowi owoc ponad 23 lat pracy zespołu, którym kierowali francuski ksiądz Bernard Guos i językoznawca Isabel Sucuqui, wywodząca się z ludności języka kicze. Przekładu dokonano z oryginalnych języków biblijnych: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Rewizję tekstu przeprowadzili miejscowi katechiści. Pismo Święte w języku kicze opublikowało hiszpańskie wydawnictwo z Bilbao, a drukowano je w Chinach. Pierwsze wydanie ma nakład 10 tys. egzemplarzy.

« 1 »