Nowy numer 42/2020 Archiwum

Pośród zwątpienia, niewiary, wrogości

Abp Stanisław Gądecki zapowiedział dziś, że niebawem zostanie utworzony Zespół ds. Nowej Ewangelizacji, który funkcjonować będzie w ramach Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa.

Wiceprzewodniczący Episkopatu poinformował o tym na ogólnopolskim spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii oraz duszpasterzy krajowych, którzy spotkali się 21 i 22 marca w Warszawie.

Decyzja o utworzeniu Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w ramach Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa podjęta została przez Konferencję Episkopatu Polski na 354. zebraniu plenarnym, jakie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Zakopanem. Decyzja ta została podjęta w ślad za utworzeniem przez Ojca Świętego Benedykta w ramach struktur Stolicy Apostolskiej odrębnej Rady ds. Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Powstała ona we wrześniu 2010 r., a jej przewodniczącym został abp Rino Fisichella.

Zadania watykańskiej Rady ds. Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji precyzuje List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), opublikowany 12 października 2010 r. Benedykt XVI zauważa w nim, iż na przestrzeni dziejów ewangelizacja przyjmowała różne formy i sposoby realizacji, zgodnie z realiami miejsca, sytuacji czy momentu historycznego. „Dzisiaj nowa ewangelizacja – jak pisze Ojciec Święty – musi się zmierzyć ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią”.

W łonie polskiego Episkopatu rozważana była możliwość utworzenia – wzorem Stolicy Apostolskiej – odrębnej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Jednak zwyciężyła koncepcja powiązania jej (jako specjalnego zespołu) z Komisją ds. Duszpasterstwa, gdyż gremium to pracuje nad programem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, biorąc pod uwagę aktualne wyzwania ewangelizacyjne. Przewodniczy jej abp Gądecki.

Mówiąc o planach powołania Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, abp Gądecki wyjaśnił, że zajmować się on będzie tymi polami ewangelizacji w Polsce, które nie są objęte przez duszpasterstwo tradycyjne. Wyjaśnił, że chodzić będzie o znalezienie właściwych metod ewangelizacji i sposobów dotarcia do osób obojętnych religijnie bądź niewierzących, którzy w Polsce stanowią już faktycznie większość. W parafiach praktykuje systematycznie nieco ponad 40 proc. Polaków, a niemal 60 proc. społeczeństwa stanowią ludzie obojętni lub wrogo nastawieni do Kościoła. „Tak więc 60 proc. naszego społeczeństwa pozostaje przedmiotem nowej ewangelizacji” – skonstatował. „Trzeba się poważnie zastanowić, jak podejść do tych środowisk, jak je poruszyć wewnętrznie, tak aby łaska Boża miała dostęp do tych ludzi” – dodał.

Abp Gądecki skierował prośbę do obecnych na spotkaniu dyrektorów kurialnych wydziałów duszpasterskich o zgłaszanie kandydatur do wspomnianego zespołu. Winni być to zarówno kapłani, zakonnicy jak i świeccy. Powinni mieć doświadczenie w nowych, nietradycyjnych rodzajach duszpasterstwa, adresowanego do ludzi którzy są obojętni bądź odeszli od Kościoła. Spośród zgłoszonych kandydatur Konferencja Episkopatu ustali skład Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji na swym najbliższym, czerwcowym zebraniu plenarnym.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama