Nowy numer 21/2023 Archiwum

Jesteśmy spadkobiercami tych, dla których Jezus jest wszystkim

Żydzi usiłowali Go zabić, bo Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. J 5,18

J 5, 17-30

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.

Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

Żydzi usiłowali Go zabić, bo Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
J 5,18

Ewangelia z komentarzem. Jesteśmy spadkobiercami tych, dla których Jezus jest wszystkim
Gość Niedzielny

W mowie skierowanej do Żydów Jezus wyjaśnia tajemnicę swojej więzi z Ojcem, Ich wzajemną tożsamość, miłość, współdziałanie. Wiara chrześcijańska na tym opiera swój tzw. chrystocentryzm, to znaczy swoje ześrodkowanie myślenia, wiary, życia, naśladowania na postaci Jezusa Chrystusa. On jako reprezentant Boga, Syn Ojca, jako Bóg sam, tożsamy z Ojcem, ma prawo interpretować Pisma, dopełniać objawienie Boga i stawiać nam radykalne żądania. Jest naszym Panem. Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy tej prawdzie uwierzyli i dla których Jezus jest wszystkim – Bratem, Zbawicielem, Bogiem. Pomimo ataków na tę prawdę, pomimo naszych słabości i grzechów, pomóż, Panie, w tej postawie wytrwać. Ta prawda jest naszą nadzieją i wybawieniem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast