Nowy numer 49/2023 Archiwum

Pokolenia kapłańskie

Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008, red. ks. Jerzy Myszor, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 482 + XVIII

W 473 biogramach opublikowanych w Słowniku biograficznym duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008 odbija się cała historia XX wieku na Górnym Śląsku. Książka została wydana przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach. Powstała pod redakcją ks. prof. Jerzego Myszora. Obejmuje życiorysy wszystkich księży, którzy posługiwali w (archi)diecezji katowickiej w tym okresie i którzy zmarli jako jej duchowni. Nie znaleźli się natomiast w słowniku ci księża, którzy wprawdzie wywodzili się stąd, ale zmarli już jako kapłani innych diecezji.

Książka stanowi niezwykle interesujący opis kilku pokoleń kapłańskich z Górnego Śląska. Jest ona także kapitalną bazą dla dalszych badań historycznych oraz socjologicznych. Noty biograficzne zostały napisane tak, aby udało się w nich zmieścić jak najwięcej wiadomości, a jednocześnie uniknąć wartościowania i ocen. Dzięki takiemu ujęciu każdy biogram jest obiektywną informacją o najważniejszych faktach z życia danej osoby, opatrzoną przypisem o źródłach jej dotyczących.

W niektórych przypadkach mamy również notę o wynikach kwerendy w archiwach IPN. W ten sposób redakcji słownika udało się zebrać wiele niezwykle interesujących, szczegółowych informacji. Pozwalają one stworzyć wielobarwny portret kilku pokoleń śląskich kapłanów, z uwzględnieniem m.in. takich elementów, jak pochodzenie społeczne i narodowe, miejsce formacji, formy aktywności duszpasterskiej i społecznej, w jakiej uczestniczyli. Mamy wreszcie informacje na temat okoliczności śmierci i miejsca pochówku.

Słownik ma wielką wartość naukową, ale nie tylko. Jego lektura ożywia wspomnienia o kapłanach, których spotkaliśmy w życiu. Skłania do refleksji i modlitwy w ich intencji.

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Andrzej Grajewski

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu „Świat”

Doktor nauk politycznych, historyk. W redakcji „Gościa” pracuje od czerwca 1981. W latach 80. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu. Jest autorem wielu publikacji książkowych, w tym: „Agca nie był sam”, „Trudne pojednanie. Stosunki czesko-niemieckie 1989–1999”, „Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją”, „Wygnanie”. Odznaczony Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową Bene Merito. Jego obszar specjalizacji to najnowsza historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historia Kościoła, Stolica Apostolska i jej aktywność w świecie współczesnym.

Kontakt:
andrzej.grajewski@gosc.pl
Więcej artykułów Andrzeja Grajewskiego