Nowy numer 28/2018 Archiwum

Sztuki szczytem jest sztuka życia

Przeczytajcie, proszę, uważnie – to mógłby być program na Adwent: Wprawdzie za księcia biblijnych poetów jest uznawany prorok Izajasz (niezrównane metafory, celność puenty, niezwykłe skojarzenia, ostrość wyobraźni), to jednak wiele tekstów Nowego Testamentu nosi również znamiona poezji najwyższego lotu.

Miłość – bez obłudy

Brzydźcie się zepsuciem,
garnijcie się do dobra.
W miłości wzajemnej – serdeczni,
we wzajemnym szacunku – prześcigający się,
w gorliwości – nie dokuczliwi;
bądźcie duchem płonący.
Panu służcie, radośni bądźcie w nadziei,
cierpliwi w utrapieniu, gorliwi w modlitwie;

zapobiegajcie niedostatkom świętych,
prześcigajcie się w gościnności.
Dobrze mówcie o prześladujących was;
Dobrze mówcie, a nie złorzeczcie!
Radujcie się z radującymi,
płaczcie z płaczącymi.

Bądźcie pospołu życzliwi,
nie stawajcie się wyniośli,
lecz kierujcie się do tego, co małe.
Nie starajcie się być mądrzejsi,
niż jesteście.

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie,
myślcie o tym, co dobre u wszystkich ludzi.
Na ile to od was zależy,
Zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi.

Paweł z Tarsu, List do Rzymian 12,9–18

tłum. R. PopowskiEwangeliczne przypowieści, apokaliptyczne obrazy, narracyjne fragmenty Dziejów Apostolskich, starochrześcijańskie hymny – piękne zwięzłością wyznań, za które oddawało się życie... Tu fragment Listu do Rzymian, Pawłowego arcydzieła, w kongenialnym przekładzie ks. profesora Remigiusza Popowskiego.
Cóż to za program, jaka wizja chrześcijańskiego życia dla małej wspólnoty w pogańskim (przecież, wówczas, w I wieku po Chrystusie) Rzymie... Ale jakież to aktualne, mocne, wywracające większość znanych mi (pseudo)hierarchii jak stertę pustych opakowań po niczym..

« 1 2 »
oceń artykuł

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji