Nowy numer 25/2018 Archiwum

Co robią studenci teologii?

Ks. Jerzy Szymik, 40 jego studentów i abp Józef Życiński, Bóg w naszych czasach…, KŚJ, Lublin – Katowice 2005, stron 306

Rzadko mamy sposobność poznania warsztatu pracy młodego teologa. Pomocna w tym może być książka Bóg w naszych czasach... – wspólna praca ks. prof. Jerzego Szymika, jego 40 studentów i abp. Józefa Życińskiego. Składają się na nią wybrane prace zaliczeniowe studentów Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL.

Materia tekstów, rozciągająca się od stricte naukowych rozważań do poezji, obejmuje zagadnienia dotykające samego „jądra” współczesności, np.: „Teologia wobec tsunami. Racje skał, racje ludzi, ra- cje Boga”, czy „Jaka teologia dla czytelnika »Kodu Leonar- da da Vinci«”. Okazuje się, że stereotyp „naukowej kostyczności” niknie w zaangażowaniu wobec współczesnego świata.

« 1 »
oceń artykuł

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji