Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

W owym czasie... QUIZ na Boże Narodzenie - odpowiedzi

Sprawdź prawidłowe odpowiedzi w naszym quizie!


QUIZ: W owym czasie... QUIZ na Boże Narodzenie

1.
Narodzenie Jezusa z największą dokładnością opisuje ewangelista
Łukasz

2.
Anielski okrzyk „Gloria in excelsis Deo” oznacza
Chwała na wysokości Bogu

3.
Co wg ewangelisty Łukasza było znakiem dla pasterzy, wskazującym im Zbawiciela?
widok niemowlęcia leżącego w żłobie

4.
„W swojej nieskończonej miłości Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy my stali się w pełni tym, kim jest On”. Kto jako pierwszy wyraził tę intuicję?
Ojcowie Kościoła

5.
Józef z brzemienną Maryją wędrują do Betlejem z powodu „spisu ludności całego świata”. Z czyjego rozporządzenia przeprowadzono ten spis?
Cezara Augusta

6.
Jak, według ewangelisty Łukasza, zareagowali pasterze, gdy stanął przy nich anioł?
Przestraszyli się.

7.
Który z proroków zapowiadał narodziny Jezusa tymi słowami: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami”?
Izajasz

8.
Dokończ fragment czwartej zwrotki kolędy „Cicha noc”. W Betlejem dziecina święta…
wznosi w górę swe rączęta

9.
Który prorok wskazał miejsce narodzenia Pana Jezusa słowami: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu”?
Micheasz

10.
Co oznacza imię starca Symeona, który wypowiedział proroctwo nad małym Jezusem przyniesionym do świątyni w Jerozolimie?
Bóg wysłuchał

11.
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia poświęcony jest pierwszemu męczennikowi Kościoła. O kim mowa?
o św. Szczepanie

12.
Kolorem szat liturgicznych w Boże Narodzenie jest
biały

13.
„Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Kto i do kogo kieruje te słowa w Biblii?
Herod do Mędrców

14.
Któremu świętemu zawdzięczamy tradycję stajenki w kościołach?
św. Franciszkowi

15.
Czy w Ewangelii św. Marka pojawia się choć jedno zdanie o narodzinach Jezusa?
Nie

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy