Nowy numer 3/2021 Archiwum

Kwestionariusz prezydencki

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Prezydent
a) Jestem za ograniczeniem kompetencji prezydenta na rzecz premiera.
b) Jestem za rozszerzeniem kompetencji prezydenta kosztem władzy premiera i Rady Ministrów.
c) Kompetencje prezydenta powinny pozostać bez zmian.
d) Inne.

Jurek M.
d) Prezydent powinien zachować dotychczasowe uprawnienia, poszerzone o prawo ogłaszania przedterminowych wyborów w kryzysie.

Kaczyński J.
c) Kompetencje prezydenta powinny pozostać bez zmian.

Komorowski B.
d) Pewne kompetencje, np. reprezentowania Polski na zewnątrz czy koordynacji polityki zagranicznej, powinny zostać pomiędzy rządem a ośrodkiem prezydenckim dokładniej uregulowane.

Napieralski G.
c) Kompetencje prezydenta powinny pozostać bez zmian.

Pawlak W.
d) Powinno nastąpić takie rozdzielenie kompetencji prezydenta i rządu, aby ograniczyć możliwe pola konfliktów. Nadto prezydent powinien uzyskać prawo zgłaszania poprawek do już uchwalonej ustawy. Rząd raz na kwartał powinien prezydentowi przedkładać raport o stanie państwa.

Wiek emerytalny
a) Jestem za utrzymaniem obecnego wieku emerytalnego.
b) Jestem za wydłużeniem wieku, w którym pracownik będzie mógł przechodzić na emeryturę.
c) Inne.

Jurek M.
a) Jestem za utrzymaniem obecnego wieku emerytalnego.

Kaczyński J.
c) Można spróbować wprowadzić uregulowania, które pozwolą obywatelom dokonywać wyboru dłuższego okresu aktywności zawodowej. Przejście na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego musi być traktowane jako prawo obywatela, nie jako przymus. Trzeba pamiętać jednak, że równie istotne jest stworzenie miejsc pracy dla osób po 50.

Komorowski B.
c) Polski system emerytalny wymaga dalszej reformy, np. rozważane ewentualne wydłużenie okresu pracy kobiet mogłoby mieć charakter dobrowolności.

Napieralski G.
c) System elastyczny, oparty na możliwości wyboru, przy zachowaniu określonej ustawowej dolnej granicy wieku pozwalającego na przejście na emeryturę. Pracownicy mogliby samodzielnie określać, czy czują się na siłach i mogą pracować dłużej – „premią” jest wówczas wyższa emerytura.

Pawlak W.
a) Jestem za utrzymaniem obecnego wieku emerytalnego. Decyzję o przejściu na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego należy pozostawić zainteresowanemu. Dłużej pracujący powinni uzyskiwać wyższe świadczenia.

« 1 2 3 4 5 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama