GN 48/2020 Archiwum

Prawa człowieka według ONZ i KościołaPowszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 rok

* Preambuła: Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata.

* Art. 1. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

* Art. 3. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

* Art. 16., p. 3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

* Art. 18. Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania (...)


Sobór Watykański II:

* Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”: W naszej epoce ludzie coraz więcej uświadamia-ją sobie godność osoby ludzkiej i coraz bardziej rośnie liczba tych, którzy się domagają, aby w działaniu ludzie cieszyli się i kierowali własną rozwagą oraz odpowiedzialną wolnością.

* Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”: Wedle niemal zgodnego zapatrywania wierzących i niewierzących wszystkie rzeczy, które są na ziemi, należy skierować ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt.


Jan Paweł II, encyklika „Redemptor hominis”:

* Pokój sprowadza się w ostateczności do poszanowania nienaruszalnych praw człowieka - dziełem sprawiedliwości jest pokój. Jeśli prawa człowieka są gwałcone w warunkach pokojowych, to staje się to szczególnie dotkliwym i z punktu widzenia postępu niezrozumiałym przejawem walki z człowiekiem, czego nie sposób pogodzić z żadnym programem określającym siebie jako „humanistyczny”.


Komisja Papieska Iustitia et Pax w 1974 r., z okazji 25-lecia ogłoszenia DPCz:

* Doświadczenie niestety wykazuje, że dziś jeszcze bardzo wielu chrześcijan dalekich jest od dawania świadectwa poszanowania swych obowiązków w dziedzinie nienaruszalnych praw człowieka, przede wszystkim w odniesieniu do pracy, życia społecznego, gospodarczego, polityki, a nawet w szkołach.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama