Nowy numer 47/2020 Archiwum

Remontuj z Unia - ale jak?!

Na co można dostać pieniądzez Unii?
* inwestycje infrastrukturalne (na terenach wiejskich lub obszarach objętych restrukturyzacją):
– budowa i rozbudowa urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
– restauracja i rewitalizacja zabytków i ich zabezpieczenie przed zagrożeniami
– budowa lub modernizacja obiektów kultury: sal koncertowych i wystawowych, amfiteatrów...
– zbrojenie terenu pod inwestycje komunalne
* inwestycje w zakresie ochrony zdrowia:
– przebudowa, modernizacja, ocieplanie placówek ochrony zdrowia
– dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów (także niepełnosprawnych)
– zakup specjalistycznego sprzętu, komputerów lub sprzętu dla stacji ratownictwa
* kulturę, turystykęi sport:
– rewitalizacja, konserwacja, renowacja zabytków i ich otoczenia
– zabezpieczenie za-bytków przed włamaniem i pożarem
– budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej
– budowa i modernizacja obiektów sportowych, turystycznychi rekreacyjnych
– promocja regionu
* projekty informacyjne – na przykład tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu

Jak załatwić formalności?
* do urzędu marszałkowskiego trzeba złożyć wniosek, biznesplani stosowne załączniki
* panel ekspertów, złożony z osób wskazanych przez wojewodę i marszałka, ocenia projekty merytorycznie
* projekty zaakceptowane przez ekspertów trafiają pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, który układa je w listę rankingową
* zarząd województwa wybiera z listy projekty, które otrzymają dotację
* wojewoda podpisuje z wnioskodawcami umowy
* odwołania można składać do Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Gdzie uzyskać pomoc?
Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów, formularze wniosków oraz warunki uzyskania unijnego dofinansowania można znaleźć na stronach: www.zporr.gov.pl, www.fundusze.ukie.gov.pl oraz w urzędach marszałkowskich i w regionalnych Centrach Informacji Europejskiej.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama