GN 43/2020 Archiwum

Jeszcze nie katastrofa

– Podwyższanie podatków w czasie kryzysu jest sprawą ryzykowną – mówi prof. Stanisław Gomułka, ekonomista

Jacek Dziedzina: Czy rząd, zwiększając deficyt budżetowy, uwierzył w końcu, że dwa plus dwa równa się cztery?
Prof. Stanisław Gomułka: – Proces dochodzenia rządu do realnej oceny kondycji polskiej gospodarki rzeczywiście jest stopniowy. Najpierw zauważył, że mamy do czynienia z bardzo daleko idącym osłabieniem tempa wzrostu, a w przemyśle wręcz z recesją, i że tempo wzrostu gospodarczego w przyszłym roku będzie bliskie zeru. Rząd zauważył więc, że będziemy mieć do czynienia ze stagnacją gospodarczą przez najbliższe dwa lata. Drugim krokiem do realizmu było oświadczenie ministra Rostowskiego o tym, że dochody do budżetu państwa – podatkowe i pozapodatkowe – będą w tym roku niższe o ok. 37 mld zł i że był problem, jak tę dziurę załatać. Jednym ze sposobów jest właśnie zwiększenie deficytu budżetowego z 18 do 27 mld zł. Działania oszczędnościowe dadzą ok. 13 mld zł. Do tego nieco ponad 5 mld to wzrost dochodów z dywidendy (zysku spółek Skarbu Państwa – J.D.).

Jaki powinien być kolejny krok?
– Usłyszeliśmy na razie o niższych o 37 mld zł dochodach. Ale nie mamy jeszcze pełnej informacji o wydatkach państwa. I to jest trzeci krok, który trzeba zrobić w kierunku realizmu.

Cały czas mówimy o deficycie w budżecie centralnym, ale do tego dochodzi przecież jeszcze deficyt w budżecie samorządów, Funduszu Pracy, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych itd., czyli całego sektora finansowego.
– Zgadza się, jest sektor pozarządowy oraz funduszy – nie tylko FUS czy FP, ale też KRUS czy Fundusz Drogowy. Jeśli weźmie się pod uwagę ich sytuację, to wtedy dopiero mamy pełniejszy obraz sytuacji w całym sektorze finansów publicznych. Prognoza Komisji Europejskiej mówi, że o ile deficyt całego sektora wyniósł w zeszłym roku ok. 50 mld zł, to w tym roku wyniesie on 80 mld, a w przyszłym 95 mld zł.

Czy to już katastrofa?
– W sytuacji gdy deficyt całego sektora wynosi 6–7 proc. PKB, a w przyszłym roku 7–8 proc., to jest to znaczne pogorszenie sytuacji, ale jeszcze nie katastrofa.

W Wielkiej Brytanii deficyt przekroczył 11 proc. PKB.
– No właśnie, ale wiarygodność Wielkiej Brytanii czy USA jest dużo większa niż nasza. Co prawda nie ma jeszcze w Polsce katastrofy, ale jest tzw. wzrost ryzyka makroekonomicznego, co może się odbić na koszcie obsługi długu publicznego. Po prostu będziemy musieli więcej płacić tym, którzy kupują od nas skarbowe papiery wartościowe. Inną możliwością jest częściowe finansowanie deficytu budżetowego pożyczkami z instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Prawdopodobnie okaże się to niezbędne. Chodzi o to, żeby nie uzależniać się tak bardzo od rynku, bo negatywne oceny sytuacji gospodarczej Polski będą odbijać się wzrostem stóp procentowych i wzrostem kosztów obsługi długu publicznego.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Jacek Dziedzina

Dziennikarz działu „Świat”

W „Gościu" od 2006 r. Studia z socjologii ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował m.in. w Instytucie Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie. Laureat nagrody Grand Press 2011 w kategorii Publicystyka. Autor reportaży zagranicznych, m.in. z Wietnamu, Libanu, Syrii, Izraela, Kosowa, USA, Cypru, Turcji, Irlandii, Mołdawii, Białorusi i innych. Publikował w „Do Rzeczy", „Rzeczpospolitej" („Plus Minus") i portalu Onet.pl. Autor książek, m.in. „Mocowałem się z Bogiem” (wywiad rzeka z ks. Henrykiem Bolczykiem) i „Psycholog w konfesjonale” (wywiad rzeka z ks. Markiem Dziewieckim). Prowadzi również własną działalność wydawniczą. Interesuje się historią najnowszą, stosunkami międzynarodowymi, teologią, literaturą faktu, filmem i muzyką liturgiczną. Obszary specjalizacji: analizy dotyczące Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także wywiady i publicystyka poświęcone życiu Kościoła na świecie i nowej ewangelizacji.

Kontakt:
jacek.dziedzina@gosc.pl
Więcej artykułów Jacka Dziedziny

 

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zobacz także